Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ

 

συνάδελφοι,

θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι με τις άμεσες ενέργειές μας, τόσο στην αστυνομία όσο και στην πολεοδομία, για να σταματήσουν οι εργασίες δόμησης στο συγκρότημα των Σπάτων, όπως και σταμάτησαν, απαιτήσαμε μαζί με την Τράπεζα – εκείνη την εποχή που δεν είχε παρθεί ακόμα καμία απόφαση για τη μετακόμιση των υπηρεσιών στα Ιλίσια και τη Διοίκηση – να υπάρξει έγκριση αδείας για τις συγκεκριμένες εργασίες.


Σας παραθέτουμε την άδεια δόμησης της πολεοδομίας. Αποδεικνύεται ότι το προεδρείο ενεργεί σωστά ενήργησε και έπραξε και υπήρξαν αποτελέσματα. Εξάλλου υπήρξε και σχετική απάντηση για το συγκεκριμένο θέμα από τον κ. Γκέγκιο πριν μερικών ημερών. Αυτά δίνουν απάντηση σε κάποιους. Ο νοών νοήτω.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ

Δ. Καλόγηρος

 

 

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα