Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2024

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΓΤΕ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Προς
Τον Πρόεδρο Δ. Καλόγηρο
γραφείο Γενικού Γραμματέα  Χ. Τασσόπουλου
τα εκλεγμένα μέλη της παράταξης του «Ενωτικού Συλλόγου» Αλεξόπουλο Κ. Νικολαϊδη Ι. Μαλικούρη Τ.
Παράταξη «Ενωμένων Εργαζόμενων»  Φ. Πολύζο, Γ. Ευθυμίου
Παράταξη Ανανεωτικής Α. Αδαμόπουλο
Παράταξη «Αναγέννησης» Δ. Γεωργούλη (όταν συσταθεί γραφείο, βάσει των ενεργειών που έχουν γίνει από το Προεδρείο προς τη Διοίκηση)
τις δύο υπαλλήλους του συλλόγου (κα Ε. Μπενέτου, κα Α. Μπράβου)

 

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013
Α.Π. 92

 

συνάδελφοι,
Στις 4 Οκτωβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε ότι οι συνταξιούχοι μπορούν να έρχονται στα γραφεία του ΣΥΓΤΕ  όταν είναι ανοιχτά, να κάθονται στην αίθουσα, να πίνουν ένα καφέ ή ένα αναψυκτικό ή αν είναι παρόντα μέλη του Δ.Σ. των παρατάξεων να κάθονται στα γραφεία τους (του Προέδρου, του Γεν. Γραμματέα κ.λπ).
Δεν νοείται όμως η  κατοχή από μέρους τους των κλειδιών των γραφείων του ΣΥΓΤΕ, που επιτρέπουν την απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε χώρους που τελούν υπό την ευθύνη και εποπτεία των μελών του Δ.Σ. (γραφεία παρατάξεων, γραφεία Προέδρου, Γενικού κ γραμματείας). Κι επειδή κυκλοφορούν πολλά κλειδιά από συνταξιούχους της Ανανεωτικής, πράγμα που είναι παράτυπο, τελευταία φορά το επισημαίνουμε και θα ενημερωθούν οι εργαζόμενοι.
Θα πρέπει άπαντες να εφαρμόσουν την απόφαση του Δ.Σ. που πάρθηκε στις 4 Οκτωβρίου και επικυρώθηκε στις 31.10.2013.  Για οποιαδήποτε παρέκκλιση αυτής, ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του και επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΣΥΓΤΕ

Χ. Τασσόπουλος

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα