Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗ κ. ΛΑΧΑΝΟΥ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Προς

την Δ/ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευσης
κ. Λ. Λαχάνου

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013
Α.Π.95

κυρία Δ/ντρια,

Όπως γνωρίζετε, πρώτιστο μέλημα του Συλλόγου μας αποτελεί η διασφάλιση της ισχύος των όρων και προβλέψεων του Οργανισμού Προσωπικού που ισχύει στην Τράπεζα και διέπει τις εργασιακές σχέσεις των υπαλλήλων. Τούτο αποφάσισε να επισημάνει στη διοίκηση της Τράπεζας το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου κατά τη συνεδρίασή του της 31ης Οκτωβρίου 2013 με αφορμή τον Κώδικα Δεοντολογίας που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Τράπεζας. Όπως και εσείς αντιλαμβάνεστε ουδεμία αντίθετη στις προβλέψεις του Οργανισμού πρόβλεψη δεν ισχύει, ειδικά δε όσον αφορά την πειθαρχική διαδικασία και τα πειθαρχικά συμβούλια, η λειτουργία των οποίων αναλυτικά προσδιορίζεται στον Οργανισμό. Για τούτο όπως ρητά αποτυπώνεται στην ακροτελεύτια διάταξη της υπεύθυνης δήλωσης την οποία καλείτε τους εργαζόμενους να υπογράψουν οι εν λόγω προβλέψεις του Κώδικα Δεοντολογίας ισχύουν σε συνδυασμό με τον Οργανισμό Προσωπικού και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι προβλέψεις του Οργανισμού Προσωπικού. Με αυτή τη ρητή επιφύλαξη θα υπογραφεί αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας από τους εργαζόμενους που επιθυμούν.
Για μία ακόμα φορά σας επισημαίνουμε ότι από την πλευρά μας θα πράξουμε ό,τι είναι αναγκαίο για την διασφάλιση των προβλέψεων του Οργανισμού Προσωπικού και της εργατικής νομοθεσίας που όπως γνωρίζετε πολύ καλά σας δεσμεύουν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ                  Χ. ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα