Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΤΕ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ κ. ΛΑΧΑΝΟΥ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Συνάδελφοι,                                                                                                                                                                                                                  Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2013

Ενεργήσαμε με τρόπο συνετό, φερέγγυο και αποφασιστικό για το θέμα του Κώδικα Δεοντολογίας. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι που ενεργούν χωρίς υπευθυνότητα. Τους αφήνουμε στην κρίση σας. Αποστείλαμε την απόφαση του Δ.Σ. στην Δ/ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Λ. Λαχάνου και στην ΟΤΟΕ και έχουμε αναρτήσει και στο site του συλλόγου sygte.gr τις ανακοινώσεις όπου μπορείτε να τις δείτε. Υπήρξε νομική γνωμάτευση από τον δικηγόρο κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο  δίνοντας απάντηση ακόμη μια φορά υποστηρίζοντας ότι ο Οργανισμός υπερισχύει του Κώδικα Δεοντολογίας, σε όσα δεν προσκρούουν σε αυτόν. Ενδεικτικά : α) πειθαρχικές διαδικασίες  β) σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα, δεν ανήκει στον εργοδότη το έργο (πνευματικό, επιστημονικό, ευρεσιτεχνία) που παράγει ο εργαζόμενος εκτός ωραρίου εργασίας. Επιβεβαιώνοντας τη θέση και την άποψη που κατέθεσε η δικηγόρος κ. Αθηνά Βέρροιου στα Πρακτικά του Δ.Σ. Επίσης σας παραθέτουμε και την απάντηση της κ. Λαχάνου η οποία είναι σαφέστατη και αποδεικνύεται πώς ενεργεί το προεδρείο.

Τρι 5/11/2013 7:52 μμ
Κύριε Πρόεδρε,
συμφωνούμε απόλυτα ότι οι προβλέψεις του Οργανισμού Προσωπικού υπερισχύουν, όπου αυτές διαφοροποιούνται από τους κανόνες οποιουδήποτε Κώδικα και για το λόγο αυτό  προσθέσαμε τη συγκεκριμένη διευκρίνιση στη δήλωση την οποία καλείται το προσωπικό να υπογράψει.
Ως εκ τούτου, στη  συγκεκριμένη περίπτωση του Κώδικα Δεοντολογίας,  είναι σαφές  ότι υπερισχύει η Πειθαρχική Διαδικασία που προβλέπεται από τον Οργανισμό μας, και αυτό επιβεβαιώνεται από την παραπάνω δήλωση που συντάξαμε
Με εκτίμηση
Λίλυ Λαχάνου
Επικεφαλής,
Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού 
+30 210 697 5085
lily.lahanou@geniki.gr

www.geniki.gr

Ως εκ τούτου η θέση του συλλόγου είναι η ίδια σύμφωνα με την ως άνω απάντηση της Επικεφαλής Ανθρωπίνου Δυναμικού, μπορείτε να υπογράψετε όσοι δεν έχετε υπογράψει και είναι αναφαίρετο δικαίωμά σας, αν επιθυμείτε να υπογράψετε μπορείτε να το κάνετε «με την επιφύλαξη υπερίσχυσης του Οργανισμού Προσωπικού της Τράπεζας», όπως άλλωστε αναφέρεται και στο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ

Δ. Καλόγηρος

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα