Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Προς
Την Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2013
Α.Π. 126

Παρά τα κάτωθι συνεχή αιτήματά μας, δεν μας απαντήσατε.

  1. Αν πήρε απόφαση το Δ.Σ. και προσέφυγε στο Ειρηνοδικείο για να αλλάξει την προηγούμενη απόφαση προσωρινής διαταγής με συγκεκριμένο σκοπό.
  2. Εάν προχωρήσατε σε αυτή την ενέργεια, γιατί δεν ενημερώσατε το συλλογικό όργανο για κάτι που αφορά άμεσα τους εν ενεργεία διότι καταβάλλουν την εισφορά τους, ενώ εσείς σαν συνταξιούχοι όχι
  3. Να μας ενημερώσετε τι αναγράφεται στην αίτηση
  4. Αν αληθεύει ότι στην αίτησή σας είχατε και το αίτημα της πρόσληψης της υπαλλήλου που έφυγε στις 30 Νοεμβρίου με εθελουσία, παίρνοντας τη σχετική αποζημίωση – νόμιμο δικαίωμά της – και θα θέλαμε να μάθουμε με τι ακριβώς ασχολείτο πριν φύγει και ποιο θα είναι τώρα το αντικείμενό της. Να γράφει το πρωτόκολλο; Να παραβρίσκεται σαν γραμματέας στα Δ.Σ. όταν είναι γνωστό ότι τα συμβούλια μαγνητοφωνούνται; Αν ο μισθός της είναι 1.200 ευρώ, αν της δίνετε και τα 7 ευρώ που είχε πάρει απόφαση το προηγούμενο Δ.Σ. για οδοιπορικά. Και με ποιου εντολή ερχόταν από τις 2 Δεκεμβρίου να εργαστεί στο Ταμείο; Της είχατε δώσει εσείς εντολή; Πώς;
  5. Ρωτάμε, μέχρι 30 Νοεμβρίου πόσες αιτήσεις έγιναν και πρωτοκολλήθηκαν;
  6. Ρωτάμε για πόσο χρονικό διάστημα έχει γίνει η πρόσληψη της συγκεκριμένης υπαλλήλου;
  7. Ρωτάμε γιατί εφόσον προχωρήσατε σε αυτή τη διαδικασία δεν προβήκατε σε πρόσληψη παιδιού συναδέλφου ή συνταξιούχου;
  8. Ρωτάμε, δεν μπορούσατε εσείς, 9 μέλη του Δ.Σ., συνταξιούχοι, να ασχοληθείτε με το πρωτόκολλο κάποιες μέρες και ώρες (ανεξάρτητα αν εμείς έχουμε διαφορετική άποψη για την πρόσληψη που έγινε)

Και στο κάτω κάτω της γραφής γιατί δεν ζητήσατε από το σύλλογο για 1 – 1.5 μήνα να σας παραχωρήσει μια υπάλληλο για 2 έως 3 ώρες την ημέρα για να πρωτοκολλεί ή για ότι άλλο χρειαζόταν το Ταμείο;

Εμείς, ως Προεδρείο, δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση.
Για όλα αυτά θέλουμε απαντήσεις γιατί εμείς καταβάλλουμε την εισφορά μας στο Ταμείο, ενώ εσείς όχι.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα