Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ Κ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΛΑΧΑΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Συνάδελφοι,
Μετά από επιστολή που απέστειλα στον Δ/ντα Σύμβουλο της ΓΤΕ κ. Ν. Καραμούζη για τις προσλήψεις εξειδικευμένων υπαλλήλων, ζήτησα με επιμονή ότι πρέπει και επιβάλλεται να αξιολογηθούν και αξιοποιηθούν οι συνάδελφοι της Γενικής γιατί είναι άξιοι και ικανοί και μπορούν να καλύψουν αρκετές θέσεις ευθύνης.

Σας παραθέτουμε δε την απάντηση της κ. Λαχάνου για το συγκεκριμένο αίτημα.

Κύριε Πρόεδρε,
Σε απάντηση της επιστολής σας της 10/12/13 προς τον Δ/ντα Σύμβουλο σχετικά με τις πρόσφατες προσλήψεις κάποιων πολύ εξειδικευμένων στελεχών, θα ήθελα να σας απαντήσω τα εξής:

Η Διοίκηση της Τράπεζας εκτιμά την υπάρχουσα εμπειρία και δεξιότητες και αναζητά κατά τακτά χρονικά διαστήματα εσωτερικούς υποψηφίους για την κάλυψη θέσεων. Έμπρακτη απόδειξη της παραπάνω αρχής είναι η πρόσφατη ανάρτηση προκήρυξης των θέσεων του Διευθυντή Καταστήματος και RMI Optimum.
Επιπλέον, ο Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού έχει αποστείλει e-mail προς όλους τους Επικεφαλής ζητώντας τους να υποβάλουν τις ανάγκες στελέχωσής τους με γνώμονα την αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας. Με τον τρόπο αυτό, θα μελετηθούν και αξιολογηθούν οι υπάρχουσες δεξιότητες και προσόντα των συναδέλφων.

Με εκτίμηση

Λίλυ Λαχάνου
Επικεφαλής,

Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού

+30 210 697 5085

lily.lahanou@geniki.gr

www.geniki.gr

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα