Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΤΑΠΓΤΕ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Κ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΤΩ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑ ΣΤΟ ΤΑΠΓΤΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.
Προς
Την Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013
Α.Π. 124

Ζητάω να μου εκχωρήσετε τα πρακτικά όλων των διοικητικών συμβουλίων από τότε που αναλάβατε εσείς, έχοντας έννομο συμφέρον, για να δω ποιες αποφάσεις έχετε πάρει και αν έχουν θετικό πνεύμα ως προς το συμφέρον των εν ενεργεία.
Παράλληλα ζητάω να ενημερώσετε με ανακοίνωση τους συναδέλφους επί όλων αυτών των αποφάσεων γιατί οι εν ενεργεία συνεισφέρουν ακόμα ενώ εσείς είστε εν αναμονή συνταξιούχοι και δεν καταβάλλετε καμία απολύτως εισφορά.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ

Δ. Καλόγηρος

Προς
Την Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2013
Α.Π. 125

Μέχρι στιγμής δεν απαντήσατε για το ποια είναι η σύμβαση του νομικού συμβούλου και αν έρχεται καθημερινά στο Ταμείο. Είναι δική σας η απόφαση ή ενεργεί μόνος του;
Ζητάω να μάθω γιατί δίνουμε τις εισφορές μας στο Ταμείο. Μέχρι σήμερα δεν απαντήσατε. Θέλω να μάθω και το τονίζω αυτό.
Και αν υπάρχει νομική αδυναμία στο Ταμείο ζητάω ειδικά για αυτό απάντηση και αν το έχετε αναφέρει προφορικώς ή γραπτώς και αν αυτό αφορά τον νομικό σύμβουλο του Ταμείου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ

Δ. Καλόγηρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα