Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου, 2024

ΤΑΥΤΕΚΩ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ                              
—————————–
ΤΑΥΤΕΚΩ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ

Ν.Π.Δ.Δ.                                                                                     
Χ Α Ρ. ΤΡ Ι Κ Ο Υ Π Η    6-8-10                106 79  ΑΘΗΝΑ                www.taapt.gr
———-

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-3605547   
FAX             : 210.3605545

Αθήναι,  12 Ιανουαρίου  2014

Προς:  ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΜΕΛΗ

Κοιν:   – ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ     
ΤΡΑΠΕΖΩΝ
–  ΟΤΟΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.190

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ                           Αφορά  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τα Καταστήματα Επαρχίας

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την τακτοποίηση των καμένων αποδείξεων που είχαν
σταλεί από τα Καταστήματα Επαρχίας για εκκαθάριση στο Ταμείο Υγείας
με τα παλαιά Έντυπα τύπου «σεντόνια» και καταστράφηκαν

Κατόπιν του ελέγχου που διεξήγαγε το Υπουργείο Εργασίας αποφάσισε ότι η καταβολή των ποσών που αφορούν τις κατεστραμμένες αποδείξεις από την πυρκαγιά της 12/2/2012 που έπληξε το Ταμείο Υγείας, θα γίνει σε όλες τις περιπτώσεις μόνο με την προσκόμιση φωτοαντιγράφων των παραστατικών επικυρωμένων από τον εκδότη τους. 

Προκειμένου να υλοποιηθεί άμεσα η ανωτέρω απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για να αποζημιωθούν οι ασφαλισμένοι, είναι απαραίτητη η συνδρομή σας στον ορισμό Υπεύθυνου ή Υπευθύνων για την παραλαβή των φωτοαντιγράφων, δεδομένου ότι δεν υπάρχει πλέον ο θεσμός του «Εκπροσώπου του Ταμείου Υγείας».
Ενδεδειγμένο θα ήταν να οριστεί ως Υπεύθυνος παραλαβής, συνάδελφος που να έχει ασχοληθεί με το αντικείμενο στο παρελθόν, ώστε να διαθέτει γνώση και εμπειρία για τον έλεγχο των παραστατικών.

  Διευκρινίζεται ότι η παρούσα διαδικασία ΔΕΝ αφορά τους ασφαλισμένους Αθήνας – Επαρχίας που έχουν ΗΔΗ αποστείλει επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αποδείξεων με το συγκεντρωτικό έντυπο ΕΠ4, το έντυπο ΕΠ3 και Υπεύθυνη Δήλωση τους. 

Αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τις καταστάσεις καταστημάτων Επαρχίας με τα ΠΑΛΑΙΑ Έντυπα τύπου «ΣΕΝΤΟΝΙΑ» (Αρ. Εντύπων 10-50-50Χ2), όπου δεν είχε ζητηθεί ποτέ από τους ασφαλισμένους να προσκομίσουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αποδείξεων.

Η διαδικασία που θα σταλούν για κοστολόγηση και εκκαθάριση οι κατεστραμμένες αποδείξεις που είχαν αποσταλεί με τα Έντυπα τύπου «Σεντόνια» (Αρ.Εντύπου 10-50-50Χ2) έχει ως εξής:

•    Θα σταλούν τα Έντυπα τύπου «σεντόνια» με τις φωτοτυπημένες και επικυρωμένες από τους εκδότες τους αποδείξεις που συμπεριλαμβανόντουσαν σε κάθε ένα από αυτά.

•    Τα επικυρωμένα από τον εκδότη τους φωτοαντίγραφα των παραστατικών θα συνοδεύονται από το συνημμένο έντυπο ΕΠ3 με συμπληρωμένα σωστά όλα τα στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου και των έμμεσων μελών του (Α.Μ. Ταμείου, ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ – Λογαριασμός Τραπέζης, τηλέφωνο, υποβληθέν ποσό, υπογραφή του ασφαλισμένου, κλπ.)

•    Επίσης θα αποστέλλεται μαζί με το ΕΠ3, η προ-συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου, με Βεβαίωση του Γνήσιου της Υπογραφής του, που να δηλώνει ότι:
«Για τις συγκεκριμένες αποδείξεις με Αριθμό Απόδειξης ….., Ποσού € ……, που είχα προσκομίσει για εκκαθάριση και καταστράφηκαν, δεν έχω αποζημιωθεί από το Ταμείο Υγείας είτε από τον προσωρινό λογαριασμό της Τράπεζας όπου τηρείται ».

•    Όλες οι φωτοτυπίες των παραστατικών πρέπει να είναι ευανάγνωστες και να φαίνονται ευκρινώς όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία. 

•    Την φωτοτυπία του Εντύπου της συγκεντρωτικής κατάστασης («σεντόνι») θα την υπογράφει ο εκάστοτε Υπεύθυνος παραλαβής της Τράπεζας.

•    Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή η προσκόμιση φωτοτυπημένων παραστατικών από μεμονωμένους ασφαλισμένους στο Ταμείο Υγείας.

•    Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των ανωτέρω στο Ταμείο Υγείας ορίζεται 30/04/2014.

•    Δεν θα δοθεί καμία παράταση μετά την λήξη της ημερομηνίας αποστολής.

•    Οι Υπεύθυνοι παραλαβής θα πρέπει να κάνουν προσεκτικό και υπεύθυνο έλεγχο στα προσκομιζόμενα φωτοαντίγραφα των παραστατικών, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του Ταμείου Υγείας.

Συνημμένα σας παραθέτουμε για διευκόλυνσή σας πίνακα με τις πιο συνηθισμένες παροχές ανά κωδικό και τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εκκαθάρισή των αποδείξεων τους.

Για τις παροχές που δεν αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, οι αποδείξεις ή τα τιμολόγιά τους θα επικυρώνονται ομοίως από τους εκδότες τους και θα συμβουλεύεστε για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται το Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2011 και τις Ανακοινώσεις του Ταμείου Υγείας (www.taapt.gr).
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Παροχών στο τηλέφωνο 210-3605946.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.
—————————-
Αντώνιος Σφακάκης
Υπεύθυνος Τομέα

Συνημμένα Έντυπα :

1)    Πίνακας με απαιτούμενες προϋποθέσεις για τις πιο συνηθισμένες παροχές
2)    Έντυπο ΕΠ3
3)    Υπεύθυνη Δήλωση

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα