Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Συνάδελφοι,
Η Τράπεζα υποχρεούται να εκδίδει αναλυτική κατάσταση μισθοδοσίας για όλους τους εργαζόμενους. Ειδικά δε για εκείνους που αμείβονται με ενιαίο μισθό έχουν δηλαδή ατομική (κλειστή) σύμβαση, πρέπει στο εκκαθαριστικό να αναφέρεται τόσο ο ενιαίος μισθός και οι κρατήσεις, όσο και οι νόμιμες αποδοχές που θα δικαιούται κάθε εργαζόμενος.
Για το θέμα αυτό, ο Σύλλογος στις 9/11/2012 με Α.Π. 4984 είχε προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας και η συζήτηση πραγματοποιήθηκε 13/12/2012 και ώρα 10:30πμ, η οποία συνέστησε στην Τράπεζα να συμμορφωθεί με τις απορρέουσες εκ του νόμου υποχρεώσεις της. Επειδή δεν υπήρξε καμία ενέργεια από την προηγούμενη Διοίκηση, το προεδρείο είχε κινήσει τις διαδικασίες για αγωγή.
Η πρόσφατη συνεπώς απόφαση της Τράπεζας να εκδίδει τέτοιες αναλυτικές καταστάσεις μισθοδοσίας απορρέει εκ του νόμου και ουδέν ζήτημα προκύπτει ως προς τις ατομικές σας συμβάσεις. Και να σταματήσουν κάποιοι – ευτυχώς είναι απειροελάχιστοι – την κινδυνολογία για αυτό το ζήτημα. Όταν οι ίδιοι  είναι αυτοί που το ζητούσαν. Και μην μας προκαλούν γιατί θα τους αποκαλύψουμε.

Όλοι είστε υπό την προστασία και την κάλυψη της ΟΤΟΕ κατά τον ίδιο τρόπο με αυτούς που έχουν σύμβαση σύμφωνα με την κλαδική. Με αυτό καλύπτεστε πλήρως. Παράλληλα σας παραθέτουμε και την γνωμάτευση του νομικού μας συμβούλου για το θέμα των αναλυτικών καταστάσεων  μισθοδοσίας.

 

 

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα