Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024

ΟΤΟΕ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ATTICA ΚΑΙ GENIKI

 

OTOE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 19

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014

 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΜΕ ATTICA BANK ΚΑΙ GENIKI BANK
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο των συναντήσεων με τις τράπεζες για  θέματα παραβιάσεων της κλαδικής ΣΣΕ και της εργατικής νομοθεσίας, όπως αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ, έγινε στις 10/4/2014  συνάντηση  εκπροσώπων της ΟΤΟΕ με τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Αττικής κ. Γκίκα Μάναλη. Κατά τη συνάντηση τέθηκαν από την ΟΤΟΕ κυρίως ζητήματα εφαρμογής ωραρίου, καταγραφής και πληρωμής του συνόλου των υπερωριών και διευθέτησης της χορήγησης υπολοίπων αδείας από την Τράπεζα.
Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank:
√  Διαβεβαίωσε ότι παρά τα μεμονωμένα προβλήματα, που συνδέονται με τον επιχειρησιακό ανασχεδιασμό της Τράπεζας, η κατάσταση εξομαλύνεται και ως προς τη χορήγηση των υπολοίπων κανονικών αδειών, για την οποία δρομολογείται λύση σε συνεργασία με τον Σύλλογο  και για την καταγραφή και πληρωμή υπερωριών, σύμφωνα με τα νομίμως προβλεπόμενα.
√ Δεσμεύτηκε για την τήρηση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στις συλλογικές συμβάσεις και αφορούν στην τήρηση του κανονικού ωραρίου, όπως έχει ρυθμιστεί με τις Κλαδικές ΣΣΕ, καθώς και για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος σε συνεννόηση και σε κλίμα συνεργασίας με τον Σύλλογο.
Η ΟΤΟΕ ζήτησε από τη Διοίκηση της Attica Bank να δώσει σαφείς οδηγίες και να μεριμνήσει άμεσα για την αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων, ώστε να εξαλειφθούν τα προβλήματα, προς όφελος και των εργαζομένων και της Τράπεζας.
Επίσης, στις 11/4/2014 έγινε συνάντηση της ΟΤΟΕ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Geniki Bank κ. Νικόλαο Καραμούζη και με τη Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα Λαχάνου. 
Στη συνάντηση τονίστηκε από τους εκπροσώπους της ΟΤΟΕ η ανάγκη ορθής εφαρμογής  των Κλαδικών ΣΣΕ και της Εργατικής Νομοθεσίας στην Τράπεζα, με αιχμή το ωράριο, την καταγραφή και πληρωμή των υπερωριών, καθώς και τη διευθέτηση των σωρευμένων υπολοίπων αδείας του προσωπικού.
 

Οι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ επισήμαναν ότι οι εργαζόμενοι στήριξαν και στηρίζουν την προσπάθεια επιχειρηματικής και λειτουργικής αναδιάταξης της Τράπεζας, αλλά είναι αυτονόητο πως οι συλλογικές συμφωνίες θα τηρούνται και οι εργαζόμενοι θα αμείβονται για κάθε ώρα που θα απαιτηθεί να εργαστούν επιπλέον.
 Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Geniki  Bank:
 Αναφέρθηκε διεξοδικά στα σχέδια αναβάθμισης των καταστημάτων και των υποδομών της Τράπεζας καθώς και στη βελτίωση των χώρων εργασίας που είναι σε εξέλιξη, τονίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία που αποδίδει στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στην ποιοτική απόδοση και στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και επικοινωνίας με τους εργαζόμενους.
 Δήλωσε, ότι τα οριζόμενα στις Σ.Σ.Ε. πρέπει να τηρούνται και να μην υπάρχουν απλήρωτες υπερωρίες.
 Περιέγραψε διεξοδικά τις νέες επιχειρησιακές και λειτουργικές επιδιώξεις της Τράπεζας, τονίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο της για τη στοχευμένη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας.  Επισήμανε ότι αυτά είναι αλληλένδετα με την αναβάθμιση των ρόλων, της κατάρτισης και των όρων εργασίας του προσωπικού, με σύγχρονα και διαφανή συστήματα κινήτρων σε συμφωνία με τη συλλογική εκπροσώπηση, βασισμένα στην ποιοτική απόδοση και χωρίς περιθώρια αυθαιρεσίας.
Παράλληλα, η κα Λαχάνου διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με την εφαρμογή των βαρδιών που προβλέπει η Κλαδική Σ.Σ.Ε. για τις κεντρικές υπηρεσίες, ενώ με τη μηχανογραφημένη παρακολούθηση των κανονικών αδειών τα υπόλοιπα σύντομα θα διευθετηθούν και θα υπάρχει καλύτερος έλεγχος.
Οι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ δήλωσαν ότι οι εργαζόμενοι στήριξαν και στηρίζουν τη προσπάθεια της Τράπεζας, με προϋπόθεση να δοθούν σαφείς οδηγίες ώστε να τηρούνται απαρέγκλιτα οι αμοιβαίες δεσμεύσεις των συλλογικών ρυθμίσεων και η εργατική νομοθεσία και ότι αναμένουν την έμπρακτη τήρηση των δεσμεύσεων  της Διοίκησης της Geniki Bank. Επισήμαναν, τέλος, ότι η τήρηση των συμφωνημένων στις Κλαδικές Συμβάσεις και των οριζόμενων από την Εργατική Νομοθεσία είναι αυτονόητη, επιβεβλημένη και μάλιστα αμοιβαία επωφελής, στο μέτρο που η κοινά αποδεκτή  επίλυση των προβλημάτων και η  αναγκαία βελτίωση του εργασιακού κλίματος  δημιουργούν  στέρεες βάσεις βιωσιμότητας  για όλες τις Τράπεζες, αποτελώντας  προϋπόθεση για την επιτυχή τους ανασύνταξη. 
Αξιολογώντας και αυτές τις συναντήσεις ως εποικοδομητικές, η ΟΤΟΕ επιφυλάχθηκε να παρακολουθεί στενά, μαζί με τους Συλλόγους-μέλη της, την τήρηση των παραπάνω δεσμεύσεων των Διοικήσεων, ώστε να παρέμβει σε κάθε περίπτωση που αυτό θα κριθεί απαραίτητο.

                                Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                Σταύρος ΚΟΥΚΟΣ               Αχιλλέας  ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα