Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Συνάδελφοι, εμείς έχοντας έννομο συμφέρον βρήκαμε την απόφαση του Δικαστηρίου με αριθμό 572/2014 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, που εκδόθηκε στις Σ16/04/2014 , με αίτηση (αριθμ.  Κατάθεσης ΓΑΚ 10035/2013 ΕΑΚ 1518/2013)
Η απόφαση αναφέρει,  εντός 3 μηνών να γίνουνε εκλογές και διερωτώμεθα  γιατί υπάρχει καθυστέρηση των μελών του Δ.Σ. να συγκροτηθούν σε σώμα;  Το Δικαστήριο απέρριψε την διαδικασία να προχωρήσουν σε τροποποίηση του Καταστατικού, λέγοντας επίσης το αίτημα για σύγκληση Γ.Σ. με σκοπό την τροποποίηση του Καταστατικού, έτσι όπως αναφέρεται στις αιτήσεις,  κρίνεται αόριστο και ως εκ τούτου απορριπτέο, διότι δεν αναφέρεται σε τι συνιστάται η τροποποίηση του καταστατικού, ποιες είναι οι προυποθέσεις  και η αναγκαιότητα της, ώστε να κριθεί αν πρέπει να παρασχεθεί στην διοριζόμενη διοίκηση η έκτακτη αυτή εξουσία προς σύγκληση της Γ.Σ. , μόνο για τροποποίηση του καταστατικού.
Η απόφαση συνεχίζει “… Στις ανωτέρω αρμοδιότητες περιλαμβάνονται, η καταβολή μισθών, ασφαλιστικών εισφορών, λογαριασμών ΔΕΚΟ , φορολογικών υποχρεώσεων, δικαστικές υποθέσεις – προσωρινά εκτελεστές αποφάσεις, καταβολή εφάπαξ, βοηθήματος παιδιών , αγορά αναλωσίμων υλικών, καταβολή ληξιπρόθεσμων κοινοχρήστων , δαπανών και λοιπών χρεών.
Στις ανωτέρω αρμοδιότητες, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, η εκμίσθωση ακινήτων του Ταμείου , διορισμός υπαλλήλων, πρόσληψη 2ου δικηγόρου, ανανεώσεις συμβάσεων με προμηθευτές, συμβιβασμοί  με τρίτους, διότι δεν κρίνονται απαραίτητες δεδομένης της σύντομης διάρκειας της θητείας της διορισθείσης προσωρινής διοίκησης σε συνδυασμό με την σοβαρότητα και την ενδεχόμενη μεγάλη διάρκεια των εν λόγω μέτρων.
Εάν παραβιάσετε την απόφαση του Δικαστηρίου, εσείς που διοριστήκατε προσωρινή Διοίκηση, τότε τον λόγο θα τον έχει η Δικαιοσύνη και το ΕΝΝΟΟΥΜΕ.

 

Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας

Χ. Τασσόπουλος                Β. Δεκούλος

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα