Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΙΠΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2014 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2014.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

1. Όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας, με αποδοχές για την διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, κατά τις προσεχείς διπλές εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 18ης Μαϊου 2014 καθώς και κατά τις επαναληπτικές και την ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαϊου 2014.
2. Ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας, που χορηγείται για τον ανωτέρω σκοπό και που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση του προσωπικού των υπόχρεων της παρ. 1 της παρούσας στον τόπο άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος και την επιστροφή του απ’ αυτόν καθορίζεται ως ακολούθως:
Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:
α) σε όσους μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας εργάσιμης ημέρας.
β) σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών εφόσον κινηθούν εξ’ ολοκλήρου οδικώς με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
γ) σε όσους μετακινηθούν σε νησιά για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
3. για όσους εκ των μισθωτών που μετακινούνται κατά τα ανωτέρω η Κυριακή 18 Μαϊου 2014 ή και η Κυριακή 25 Μαϊου 2014 (ημέρες διεξαγωγής ψηφοφορίας) είναι εργάσιμη/ες ημέρα/ες, αυτή/ες θεωρείται/ούνται ως ημέρα/ες ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας.
4. Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών.

Το Προεδρείο του Συγτε
Χ. Τασσόπουλος, Μ. Μπακατσούλα, Β. Δεκούλος, Χ. Καραηλίδης, Χ. Ανδρακάκου

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα