Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ 0,12% ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

 

Συνάδελφοι

Επειδή όσοι έχετε πάρει στεγαστικό δάνειο., λάβατε συγκεκριμένη επιστολή αναφερόμενη ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί η εισφορά του Ν. 128/75,

η οποία ανέρχεται σήμερα σε 0,12% και υπολογίζεται επί του εκάστοτε άληκτου υπολοίπου του δανείου, σας ενημερώνουμε ότι λάβαμε υπόψη τα γραφόμενα της επιστολής και την

έχουμε προωθήσει στους Νομικούς μας Συμβούλους για να την εξετάσουν.

Θα έρθουμε σε επαφή με τους υπόλοιπους συλλόγους για να δούμε εάν ισχύει και στις άλλες Τράπεζες. 

Ως εκ τούτου κανείς να μην απαντήσει αν δεν σας ενημερώσουμε ακριβώς για όλη αυτήν την κατάσταση.

Σύντομα θα έχετε ενημέρωσή μας

     ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΓΤΕ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Χ. ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ                   Β. ΔΕΚΟΥΛΟΣ

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα