Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι το Προεδρείο με τη συνδρομή του Νομικού Συμβούλου έχει δρομολογήσει την προσφυγή στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές για το θέμα της απόφασης της Τράπεζας να αναζητήσει, και αναδρομικά μάλιστα, από 1/1/2013 πρωτότυπα παραστατικά για τα έξοδα παράστασης που χορηγεί κατ’ εφαρμογή των επιχειρησιακών ΣΣΕ που τη δεσμεύουν.
Το Προεδρείο έσπευσε να αντιδράσει και ζήτησε άμεση ανάκληση της απόφασης αυτής, δηλώνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας. Αντιλαμβάνεστε ότι ουδείς υποχρεούται να αποστείλει παραστατικά για έξοδα που έχει πραγματοποιήσει κατά το παρελθόν, όπου δεν είχε καν τεθεί το ζήτημα συγκέντρωσης αποδείξεων. Σας βεβαιώνουμε ότι θα πράξουμε ό, τι είναι αναγκαίο για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού και θα σας ενημερώνουμε για τις εξελίξεις.

Το Προεδρείο του ΣΥΓΤΕ

Δ. Καλόγηρος , Ι. Νικολαίδης, Χ. Τασσόπουλος, Τ. Μαλικούρης, Κ. Αλεξόπουλος

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα