Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 0,12 ΣΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι, αναφορικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει και αφορά στο ζήτημα της εισφοράς του νόμου 128/1975 και την ενσωμάτωση αυτής στα υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια, σας ενημερώνουμε ότι:

Συνεπεία της πρόσφατης ανακοίνωσης του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της Τράπεζας, επιμεληθήκαμε να λάβουμε πλήρη και σαφή ενημέρωση και πληροφόρηση επί του ζητήματος. Σύμφωνα με όσα πληροφορηθήκαμε, μεταξύ άλλων και από σχετικές γνωμοδοτήσεις νομικών συμβούλων, υφίσταται αμφισβήτηση επί του ζητήματος και ειδικότερα επί της νομιμότητας της ενσωμάτωσης της εισφοράς στα υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια. Ωστόσο, η κρατούσα άποψη είναι ότι η ενσωμάτωση αυτή είναι νόμιμη και απόλυτα επιτρεπτή.

Οφείλουμε όμως να σας επισημάνουμε, ότι όσοι από εσάς επιθυμείτε (λόγω της υφιστάμενης σχετικής διχογνωμίας επί του θέματος) να προβάλλετε την άρνησή σας για την εφαρμογή της ανωτέρω νομοθετικής διάταξης στην περίπτωσή σας, θα πρέπει να προσβάλλετε δικαστικά αυτήν την ενέργεια στην οποία θα προβεί η Τράπεζα, σε εκτέλεσή της (νομοθετικής διάταξης) και ο σύλλογος θα παραστεί και θα κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση χρειαστεί.

Τέλος, σε επαφές τις οποίες είχαμε με συλλόγους των άλλων Τραπεζών η εφαρμογή της εν λόγω εισφοράς  υφίσταται και εφαρμόζεται παντού.

     Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας

Χ. Τασσόπουλος                     Β. Δεκούλος

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα