Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΤΟΕ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΟΤΟΕ

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΟΤΟΕ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Με τη Διοίκηση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ συναντήθηκε χθες το Προεδρείο της ΟΤΟΕ, στα πλαίσια του κύκλου επαφών της συνδικαλιστικής μας οργάνωσης με τις Τράπεζες, για τα θέματα εφαρμογής των Συλλογικών Συμβάσεων και της Εργατικής Νομοθεσίας, που αφορούν στο Ωράριο, στις Υπερωρίες, στις Άδειες κλπ, καθώς και άλλα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Πιστωτικού Συστήματος.
Από την πλευρά της Διοίκησης της Εθνικής, στη συνάντηση παρευρέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Α. Τουρκολιάς, πλαισιωμένος από ανώτερα στελέχη της Τράπεζας, ο οποίος στην έναρξη της συνάντησης αναφέρθηκε στις τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλε η Εθνική Τράπεζα, ειδικότερα κατά την πρώτη περίοδο της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και κατέληξε, ότι η σημερινή θέση της Τράπεζας είναι συνολικά σε πολύ καλό επίπεδο, αφού οι μεγάλες δυσκολίες πέρασαν, τονίζοντας όμως, ότι δεν επιτρέπεται σε κανέναν εφησυχασμός και αδράνεια, κάνοντας ταυτόχρονα και ειδική αναφορά στην ανάγκη αξιοποίησης νεότερων συναδέλφων.
Πρόσθεσε ακόμα, ότι η Εθνική Τράπεζα είναι έτοιμη να παράσχει την απαιτούμενη ρευστότητα, που έχει ανάγκη η πραγματική οικονομία, επισημαίνοντας, ότι όλες οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον τη δυνατότητα από καλύτερες πλέον θέσεις, να συμβάλλουν θετικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αλλά και στη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.
 Ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ χαρακτήρισε ικανοποιητική την αναφορά του κ. Τουρκολιά στην Εθνική Τράπεζα και έθεσε αμέσως τα θέματα της ατζέντας, που αφορούν στη συνάντηση, τα οποία στη συνέχεια ανέλυσε διεξοδικά στη Διοίκηση της Εθνικής ο Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων της ΟΤΟΕ.
Οι απαντήσεις που δόθηκαν από την πλευρά της Εθνικής στα θέματα αυτά έχουν ως εξής:
1. Η εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων (Κλαδικών και Επιχειρησιακών) τηρείται απαρέγκλιτα σε όλα τα επίπεδα.
2. Οι Υπερωρίες, που πραγματοποιούνται λόγω των ειδικών αναγκών της τράπεζας, πληρώνονται στο σύνολό τους και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της εθελουσίας εξόδου, έχει δρομολογηθεί διαδικασία νέων προσλήψεων.
3. Οι άδειες των εργαζομένων επιδιώκεται να χορηγούνται εντός του τρέχοντος έτους, ενώ οι συσσωρευμένες ημέρες αδειών παρελθόντων ετών έχουν ήδη μειωθεί δραστικά και θα συνεχίζουν να μειώνονται μέχρι να εξαλειφθούν στο σύνολό τους.
4. Η Εθνική Τράπεζα δεν έχει κάνει χρήση της σχετικής ρύθμισης της τελευταίας Κλαδικής ΣΣΕ για βάρδιες στις κεντρικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής δεν έχει παραστεί ανάγκη.

Μετά από τις παραπάνω απαντήσεις, που δόθηκαν από την πλευρά της Τράπεζας, η ΟΤΟΕ έθεσε και το θέμα της επανεξέτασης των περιπτώσεων, που αφορούν στην απορρόφηση των πρώην τραπεζών FBB και PROBANK από την Εθνική Τράπεζα, γιατί – όπως τόνισε – έχουν δημιουργηθεί αδικίες σε βάρος εργαζομένων αυτών των πρώην τραπεζών, κατά τη διαδικασία της ένταξης και της αναπροσαρμογής των αποδοχών τους και ζήτησε οι περιπτώσεις αυτές να επανεξεταστούν.
Η απάντηση που δόθηκε από την Τράπεζα στο θέμα αυτό είναι, ότι έχουν υπάρξει σχετικές επιχειρησιακές συμφωνίες και συνεννοήσεις με τα Σωματεία του χώρου για τα θέματα αυτά και κατέληξε, ότι θα διερευνηθούν και πάλι, αν υπάρχουν περιπτώσεις αδικιών, προκειμένου αυτές να αποκατασταθούν.
Η ΟΤΟΕ καταλήγοντας στο τέλος της συνάντησης τόνισε, ότι κορυφαίο θέμα για τον κλάδο των τραπεζοϋπαλλήλων παραμένει η απασχόληση και όλα τα θέματα που τέθηκαν στη συνάντηση και συζητήθηκαν στα πλαίσια της θεσμικής υποχρέωσης της συνδικαλιστικής μας οργάνωσης, πρέπει να γίνουν αντικείμενο παρακολούθησης για την εφαρμογή τους από την συνδικαλιστική εκπροσώπηση των εργαζομένων σε πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό επίπεδο, ασκώντας σχετική παρέμβαση στην τράπεζα, προκειμένου να επιτυγχάνεται κάθε φορά η αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Σε κάθε περίπτωση τονίστηκε από την πλευρά της ΟΤΟΕ ότι κατά την πάγια θέση της, θεωρεί ότι ο διάλογος πρέπει να είναι διαρκής και ουσιαστικός για όλα τα θέματα, που αφορούν στις ανάγκες των τραπεζών και των εργαζομένων, δεδομένου ότι η δύσκολη εποχή που διανύουμε απαιτεί εγρήγορση, συμμετοχή και εποικοδομητική συμβολή στις ανάγκες της κοινωνίας, της χώρας, των τραπεζών και των εργαζομένων.

                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                           ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΟΥΚΟΣ                            ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα