Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗ κ ΖΑΜΠΕΛΗ

 

ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΜΕ

ΣΤΟΝ κ. ΖΑΜΠΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


Προς
το ΤΑΠΓΤΕ
Υπόψη κ. Ζαμπέλη

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2014

Επειδή πληροφορηθήκαμε ότι θα αναλάβετε την αναλογιστική μελέτη του Ταμείου και θα πληρωθείτε από την Τράπεζα, θα πρέπει να σας επισημάνουμε ως εκπρόσωποι των εργαζομένων:

1. Για να προχωρήσετε στην οποιαδήποτε διαδικασία θα πρέπει να υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου – αν αυτό νομιμοποιείται αυτό το διάστημα να αποφασίσει για να σας αναθέσει τη μελέτη.
2. Και αν σας έχουν αναθέσει τη μελέτη ρωτάμε, ποιες είναι οι προτάσεις των σημερινών μελών του Δ.Σ. του Ταμείου, πλήρως και αναλυτικά Ακόμη ρωτάμε σε ποια συνεδρίαση Δ.Σ. αποφασίστηκε και σας έστειλαν την επιστολή.
3. Θα κινηθείτε βάσει αυτών των προτάσεων ως προς την τροποποίηση –  αν σας έχουν κάνει προτάσεις τα μέλη του Δ.Σ. ως προς την αναλογιστική μελέτη ή θα κάνετε και δικά σας σενάρια;  Και θα θέλαμε να ενημερωθούμε ποια είναι αυτά.
4. Θα θέλαμε να μας πείτε, όταν πάρετε τις προτάσεις, εάν αυτοί που είναι εν ενεργεία θα πάρουν έστω και ελάχιστα ευρώ, έως ότου αποχωρήσει και ο τελευταίος υπάλληλος.
5. Πώς θα υπολογίσετε την αξία των ακινήτων, βάσει της τωρινής αντικειμενικής ή της τωρινής εμπορικής τους αξίας;
6. Θεωρούμε σαφέστατο ότι τα στοιχεία που πρέπει να σας δώσουν πρέπει να είναι με 30.6 γιατί έχει προηγηθεί μεγάλη εθελουσία περίπου 450 ατόμων.
Αυτό το επισημαίνουμε διότι μόνος σας δεν μπορείτε να το πράξετε, εκτός αν έχετε απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου. Θα πρέπει να σας επισημάνουμε επίσης ότι στην τελευταία αναλογιστική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από εσάς έγινε με στοιχεία 30.12.2011 και είχατε αναφερθεί,  σε ενημέρωση που έγινε στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, ότι δεν έχει ζωή το Ταμείο παραπάνω από 2-3 χρόνια. Σας είχε ρωτήσει ο τότε ο Πρόεδρος του Συγτε Δ. Καλόγηρος, αν λάβατε υπόψη σας στην αναλογιστική μελέτη και μια πιθανή εθελουσία, πχ 150 ατόμων και είχατε πει όχι διότι δεν σας είχε δώσει το τότε Δ.Σ. του Ταμείου αυτήν την πιθανότητα.
Εμείς θέλουμε η αναλογιστική μελέτη που θα πραγματοποιήσετε να είναι ξεκάθαρη, αντικειμενική, με συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα στοιχεία ώστε να υπάρχει η πλήρης, πραγματική απεικόνιση της κατάστασης του Ταμείου.

                 Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας

              Χ. Τασσόπουλος                       Β. Δεκούλος

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα