Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ

 

 

 

 

Συνάδελφοι,
Σήμερα, 15 Ιουλίου 2014, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ,  ο Πρόεδρος του Συλλόγου Χρήστος Τασσόπουλος, κατ’ εντολή του προεδρείου, πρότεινε  όπως το ποσό των 10 που αφορά στην έκδοση κάρτας μέλους για το πολυιατρείο, θα καλυφθεί για όλα τα μέλη του Συλλόγου από τον Σύλλογο, εις το πνεύμα της ανταποδοτικότητας.

Η πρότασή του ψηφίστηκε από τα μέλη του προεδρείου και αποφασίστηκε ομόφωνα επί των παρόντων πλην της κ. Αβραμίδου που απείχε της ψηφοφορίας. Τα σχόλια περιττεύουν συνάδελφοι. Εσείς θα κρίνετε.

Αποδεικνύεται ακόμα μια φορά ότι το προεδρείο του συλλόγου ενεργεί και αποφασίζει προς πάσα κατεύθυνση για την επίλυση των προβλημάτων. Είμαστε εδώ, παραμένουμε η μόνη δύναμη που μπορείτε να εμπιστευτείτε και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με μοναδικό σκοπό και στόχο τη διασφάλιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Ο Σύλλογός σας είναι η δύναμή σας.

Το προεδρείο του ΣΥΓΤΕ
Χ.Τασσόπουλος, Μ. Μπακατσούλα, Β. Δεκούλος, Χ. Καραηλίδης, Χ. Ανδρακάκου

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα