Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

ANAKOINΩΣΗ ΤΑΥΤΕΚΩ-ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 & ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 —————————–
ΤΑΥΤΕΚΩ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ
Ν.Π.Δ.Δ.                                                                                                 
Χ Α Ρ. ΤΡ Ι Κ Ο Υ Π Η    6-8-10
106 79  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-3606283
Πληροφορίες:   ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΦΑΚΗ www.taapt.gr 
                    ——————      

                                                                      
 
Αθήναι,   8 Αυγούστου 2014

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.196

ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

ΘΕΜΑ: ΑΤΛΑΣ  (Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης  – Ασφαλιστική Ικανότητα)

Το σύστημα ‘’ΑΤΛΑΣ’’,  το σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα της Κοινωνικής Ασφάλισης που ανέπτυξε η ‘’ΗΔΙΚΑ ΑΕ’’, έχει τεθεί σε εφαρμογή για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 4237/14 αρ.8 παρ.3 και της υπ΄αριθ.πρωτ.οικ.11810/179/Φ 80353/αρ.φύλλου 1635/20-6-2014 Υπουργικής Απόφασης:
• Συγκροτεί το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων, στο οποίο καταγράφονται  και καταχωρούνται τα στοιχεία Ασφάλισης και Ασφαλιστικής Ικανότητας, τόσο των Άμεσα, όσο και των Έμμεσα Ασφαλισμένων.
• Συγκεντρώνει την Ασφαλιστική Ιστορία  ανά Ασφαλισμένο.
• Συγκροτεί το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων περίθαλψης και ΚΑΤΑΡΓΕΙ τη ΘΕΩΡΗΣΗ των ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ, ΩΣ ΕΝΤΥΠΟ)
• Ψηφιοποιεί και Μηχανογραφεί όλο το Κανονιστικό Πλαίσιο της θεμελίωσης και της απονομής Συντάξεων.

Στόχος του είναι η επιτάγχυνση της εξυπηρέτησης των Ασφαλισμένων, η εξοικονόμηση σημαντικών πόρων, η βελτιοποίηση της διαδικασίας απονομής συντάξεων και η εξάλειψη της παραβατικότητας από τις πλαστές θεωρήσεις των Βιβλιαρίων. 

Το ‘’ΑΤΛΑΣ’’ συνεπώς,  καθίσταται το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης όλης της πληροφορίας Ασφάλισης της χώρας, με 4 βασικά Υποσυστήματα Δεδομένων.
Είναι διασυνδεόμενο με τα Πληροφοριακά Συστήματα όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αντλεί σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές από αυτούς και έχει διασυνδεθεί και με άλλα κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα, όπως ενδεικτικά, με το Σύστημα ‘’Αριάδνη’’ ή το Σύστημα ‘’Ηλεκτρονική Απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας’’.
Από τη δημοσίευση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, καταργείται η χειρόγραφη θεώρηση των Βιβλιαρίων και η αποστολή ή επικόλληση αυτοκόλλητης ετικέτας θεώρησης (θεώρηση, που δεν γινόταν ποτέ για το ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ)

Με την υπηρεσία online ελέγχου της Ασφαλιστικής Ικανότητας, στο ΑΤΛΑΣ θα συνδέονται ηλεκτρονικά όλοι οι Πάροχοι Υγείας (ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομεία, Ιατροί, Φαρμακεία) και θα λαμβάνουν την πληροφορία για τις Υπηρεσίες που οι Ασφαλισμένοι δικαιούνται, καθώς και για την επιβεβαίωση, της Ασφαλιστικής τους Ικανότητας.
Η ΗΔΙΚΑ παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης του Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων περίθαλψης:  α) με την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ β) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.
Σημειώνεται ότι ‘’Ενεργοί Ασφαλισμένοι’’,  είναι οι Άμεσα Ασφαλισμένοι και τα Προστατευόμενα Μέλη τους,  οι οποίοι έχουν καταγραφεί στα Μητρώα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και για τους οποίους ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΗΞΗΣ της Ασφάλισής τους, από το Φορέα που ανήκουν.

(1)  ΠΡΟΣΟΧΗ 

Υπενθυμίζουμε, προς αποφυγήν τυχόν ταλαιπωρίας και για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων του Τομέα μας, είτε στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση – Παραπεμπτικό, είτε στην Εισαγωγή για Νοσηλεία σε Ιδιωτική Κλινική ή Κρατικό Νοσοκομείο, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα Προστατευόμενα Μέλη τους, να φροντίζουν εγκαίρως για την Ισχύ της Ασφαλιστικής τους Ικανότητας,  (σύμφωνα με τις Καταστατικές Διατάξεις του Τομέα μας και την κείμενη Νομοθεσία), να τακτοποιούν με το Τμήμα Μητρώου, τα θέματα εκείνα, που άπτονται των προϋποθέσεων, για την Ασφαλιστική τους Ικανότητα, όπως:
– Δήλωση ονομάτων τέκνων (μετά την βάπτιση – ονοματοδοσία) στο Μητρώο και σε Κ.Ε.Π.
– Φωτογραφίες τέκνων (μετά την συμπλήρωση των 2 ετών)
– Βεβαιώσεις Σπουδών τέκνων (κάθε  Ακαδημαϊκό Έτος,  με προσκόμιση  
            έως 31/12)
– Κάρτες Ανεργίας ΟΑΕΔ τέκνων (ανανεούμενη ανά τρίμηνο)
– Φωτοτυπία Πτυχίου και  Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ
– Λήξεις 6μηνου (μετά την αποχώρηση από την Τράπεζα, με    
           υποχρεωτική ακύρωση του Βιβλιαρίου).
– Αυτασφαλίσεις  (20ετία, Συνταξιούχος σε Αναστολή, Γονική Άδεια Άνευ Αποδοχών κλπ).
– Συνταξιοδοτήσεις από Κύριο ή Επικουρικό Φορέα (προσκόμιση Αποφάσεων Συνταξιοδότησης)
– Διαγραφές Προστατευόμενων Μελών (όταν δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την συνέχιση της ασφάλισής τους)
– Ασφάλιση πρώην Υπαλλήλων (Επιδοτούμενοι ή Μακροχρόνια Άνεργοι)

καθώς επίσης και να επισκεφθούν το site taapt.gr και να ενημερωθούν σχετικά από τις Έκτακτες Ανακοινώσεις (αντλώντας χρήσιμες πληροφορίες) :
9. Ανακοίνωση Νο.178 ‘’Ισχύς Βιβλιαρίου Ασθενείας’’
10. Ανακοίνωση Νο.179 Ασφαλιστική Ικανότητα  – Ισχύς Βιβλιαρίου –  Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ
11. Ανακοίνωση Νο.181 ‘’Βιβλιάριο Ασθενείας – Απασφάλιση Τέκνων’’
12. Ανακοίνωση Νο.182 ‘’Ασφαλιστική Ικανότητα Πρώην Υπαλλήλων’’
14. Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ (4-9-2013) – Επιστολή ΕΟΠΥΥ (29-1-2013)
Συνιστούμε, να τις έχετε μαζί με το Βιβλιάριο σας, προς επίδειξη, σε τυχόν πρόβλημα που παρουσιαστεί.
15. Ανακοίνωση για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
16.Οριστική ή Προσωρινή Διακοπή Εργασίας στην Τράπεζα.
17.Ανακοίνωση Νο.192 ‘’Κατάργηση Επικυρώσεων’’
18.Υποβολή Δικαιολογητικών Αιτημάτων στο Τμήμα Μητρώου.
19.Πίνακες με Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ (ΠΕ.ΔΙ).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο κάτω αριστερό μέρος της ηλεκτρονικής σελίδας, στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο, που βρίσκονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Μητρώου, για Ασφαλίσεις Τέκνων – Συζύγων – Γονέων, Έκδοση Ιδιαίτερου Βιβλιαρίου Φοιτητών σε άλλη πόλη, Υποχρεώσεις τέκνων άνω των 18 έως 26 ετών, Αυτασφαλίσεις.

(2)  ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η Ηλεκτρονική διαδικασία για την έκδοση Συνταγής ή Παραπεμπτικού, απαιτεί την επίδειξη του Βιβλιαρίου Ασθενείας, το ΑΜΚΑ του εξεταζόμενου, το οποίο πληκτρολογώντας το ο Ιατρός ‘’φέρνει’’ και τα υπόλοιπα στοιχεία του Ασφαλισμένου (Επώνυμο – Όνομα – Α.Μ. Ταμείου – Ασφαλιστικό Φορέα) .
Σε περίπτωση που ο Αριθμός Μητρώου και ο Ασφαλιστικός Φορέας δεν είναι οι σωστοί, (επειδή πιθανόν εμφανίζει άλλον Φορέα ή τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα) ή σε περίπτωση που το σύστημα  εμφανίζει ηλεκτρονικά τα σωστά στοιχεία του Ασφαλισμένου αλλά παράλληλα την ένδειξη ΛΗΞΗ ή ΜΗ ΕΥΡΕΣΗ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ,  η εφαρμογή είναι ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ, ο οποίος, εφόσον ελέγξει το Βιβλιάριο σας, το οποίο και είναι σε Ισχύ, εφόσον δεν φέρει την ειδική σφραγίδα ΑΚΥΡΟΝ,  (εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις Ασφαλιστικής Ικανότητας, με την Ποινική και Αστική ευθύνη, για τυχόν παράνομη χρήση του Βιβλιαρίου, να βαρύνει τον Ασφαλισμένο), προσπερνά το εμφανιζόμενο μήνυμα, πατώντας ΟΚ, ΔΥΝΑΤΑΙ ΔΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ και τον Αριθμό Μητρώου και τον Ασφαλιστικό Φορέα, προχωρώντας σε αλλαγή, επιλέγοντας, επί της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής, την ‘’ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ’’.
Η επιλογή του Ασφαλιστικού Φορέα, που πρέπει να κάνει ο Ιατρός, από το ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, είναι:  ‘’ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ’’.
Οι ασφαλισμένοι πρέπει φεύγοντας από τον Ιατρό, να ελέγχουν ότι, ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ.

(3)  ΠΡΟΣΟΧΗ 

Σε περιπτώσεις Νοσηλείας σε Συμβεβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές, που τυχόν, δεν κάνουν χρήση της αυτόματης ενημέρωσης μέσω ΕΟΠΥΥ, οι Κλινικές, εκτός από την επίδειξη του Βιβλιαρίου    το οποίο και είναι σε Ισχύ, εφόσον δεν φέρει την ειδική σφραγίδα ΑΚΥΡΟΝ, (σχετική υπ΄αρ.πρωτ.4585/29-1-2013 επιστολή του ΕΟΠΥΥ, προς όλους τους Παρόχους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης και τους Πιστοποιημένους Ιατρούς), ζητούν με email, την επιβεβαίωση της Ισχύος της Ασφάλισης του Νοσηλευομένου,  στο email του Τμήματος Μητρώου   taapt.ag@tayteko.gr.
Για τις περιπτώσεις εκείνες των λίγων Κλινικών, που δεν εξυπηρετούνται μέσω  email, θα απευθύνεστε στο Τμήμα Μητρώου, για την έκδοση σχετικής Βεβαίωσης Ισχύος του Βιβλιαρίου – Ασφάλισής σας ή για την τοποθέτηση Ειδικής Σφραγίδας, επί της Βεβαίωσης Εισαγωγής  στην Κλινική.

(4)  ΠΡΟΣΟΧΗ 

Σε περιπτώσεις Νοσηλείας σε Κρατικά Νοσοκομεία, που τυχόν, δεν κάνουν χρήση της αυτόματης ενημέρωσης μέσω ΕΟΠΥΥ, οι ασφαλισμένοι θα εξυπηρετούνται με την επίδειξη του Βιβλιαρίου τους, το οποίο και είναι σε Ισχύ, εφόσον δεν φέρει την ειδική σφραγίδα ΑΚΥΡΟΝ,  (σχετική υπ΄αρ.πρωτ.4585/29-1-2013 επιστολή του ΕΟΠΥΥ, προς όλους τους Παρόχους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης και τους Πιστοποιημένους Ιατρούς). Σε περίπτωση μη εξυπηρέτησής τους, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ, η επιβεβαίωση μέσω email taapt.ag@tayteko.gr ή μέσω fax (210-3605545) από το Τμήμα Μητρώου, με το Γραφείο Κίνησης Ασθενών ή με το Λογιστήριο του Νοσοκομείου ή με έκδοση σχετικής Βεβαίωσης Ισχύος του Βιβλιαρίου – Ασφάλισής τους ή με τοποθέτηση Ειδικής Σφραγίδας, επί της Βεβαίωσης Εισαγωγής.

(5)  ΠΡΟΣΟΧΗ 

Σε περίπτωση που το σύστημα δεν εμφανίζει ηλεκτρονικά σωστά τα στοιχεία του Ασφαλισμένου ή εμφανίζει την ένδειξη ΛΗΞΗ ή ΜΗ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, είτε για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση – Παραπεμπτικό, είτε για την εισαγωγή σε Ιδιωτική Κλινική ή Κρατικό Νοσοκομείο, θα  πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Μητρώου, για την συμπλήρωση πιθανών στοιχείων που είναι ελλειπή, έστω και αν εξυπηρετηθείτε, σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες μας.

Οι τυχόν μεταβολές προσωπικών στοιχείων, όπως αλλαγή ΕΠΩΝΥΜΟΥ ή ΟΝΟΜΑΤΟΣ, εκτός από το Τμήμα Μητρώου, πρέπει να δηλώνονται και σε Κ.Ε.Π, για την μεταβολή τους στο ΑΜΚΑ.

Για κάθε συναλλαγή σας, με το Τμήμα Μητρώου του Τομέα (Χαριλάου Τρικούπη 6-10, 2ος όροφος 08.00 – 14.00), την αποστολή αιτημάτων ή δικαιολογητικών (από την Αττική ή από την Περιφέρεια) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το ΑΜΚΑ,  του Άμεσου και του Έμμεσου Μέλους.
Τα νεογέννητα προς ασφάλιση τέκνα, ασφαλίζονται, μόνον εφόσον τους έχει εκδοθεί ΑΜΚΑ (από τα ΚΕΠ).

Για διευκρινίσεις ή προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν, επικοινωνήστε με το:
Τμήμα Μητρώου τηλ:210-3606283  fax: 210-3605545
κον.Ντίνο Ιωάννη, κα.Φάκη Μαρία, και στο email: taapt.ag@tayteko.gr στέλνοντας το ερώτημά σας, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
                                                                                   ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΦΑΚΑΚΗΣ                                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα