Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΤΟΕ Νο 26

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΤΟΕ Νο 26

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΣΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Πέραν της αυτονόητης αρμοδιότητας και υποχρέωσης των Συλλόγων-μελών της ΟΤΟΕ να προασπίζουν τις ΣΣΕ και τα εργασιακά δικαιώματα στο χώρο τους, κρίθηκε αναγκαία η συγκροτημένη και ενιαία αντιμετώπιση από το συνδικαλιστικό κίνημα του κλάδου όσων προβλημάτων εφαρμογής του ωραρίου, των κλαδικών ΣΣΕ και της εργατικής νομοθεσίας παρατηρούνται και καταγράφονται στους εργασιακούς χώρους.

Στο πλαίσιο των αντίστοιχων αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ της 19ης Μαρτίου 2014 και σε συνέχεια των συναντήσεων της ΟΤΟΕ με τις Διοικήσεις όλων των Τραπεζών, συγκροτήθηκε από τη Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων-συμβάσεων ειδική Ομάδα παρέμβασης και συντονισμού για τα θέματα αυτά. Σε αυτήν συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των Συλλόγων –μελών της ΟΤΟΕ, με κύριες αρμοδιότητες:

τη συνεννόηση με τους Συλλόγους για την καταγραφή και την ενιαία αντιμετώπιση, προβλημάτων εφαρμογής κλαδικών ρυθμίσεων και αντιμετώπισης των παραβιάσεων στους εργασιακούς χώρους,
τον συντονισμό και την υποστήριξη επιμέρους παρεμβάσεων των Συλλόγων για αντίστοιχα θέματα.
Το συντονισμό της Ομάδας έχει ο συνάδελφος Γρηγόρης Βασιλείου, μέλος της Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων της ΟΤΟΕ.

Με βάση την παραπάνω απόφαση του Γ.Σ. της ΟΤΟΕ,  από την 1η Σεπτεμβρίου λειτουργεί στην ΟΤΟΕ ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τους συναδέλφους για παροχή πληροφοριών και ενημέρωση  σε θέματα εφαρμογής των κλαδικών ΣΣΕ και της εργατικής νομοθεσίας.
Οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν με στελέχη της ΟΤΟΕ καθημερινά από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 19.00 μ.μ στην τηλεφωνική γραμμή 210 33.88.299,
για να θέσουν ερωτήματα ή εργασιακά ζητήματα που τους απασχολούν, σχετικά με την εφαρμογή των κλαδικών ΣΣΕ στο χώρο τους (όπως παραβίαση ωραρίου, απλήρωτες υπερωρίες κ.λπ.). Η Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων-Συμβάσεων τα αξιολογεί και τα επεξεργάζεται με απόλυτη εχεμύθεια, φροντίζοντας για την κατάλληλη επίλυσή τους, σε συνεννόηση όπου χρειάζεται με τα όργανα της ΟΤΟΕ και τους αντίστοιχους Συλλόγους.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η ΟΤΟΕ έχει το κύρος, τη θεσμική αρμοδιότητα και τη βούληση να μπει μπροστά, αναλαμβάνοντας κεντρικές πρωτοβουλίες ώστε να εφαρμόζονται πλήρως και σωστά οι κλαδικές ΣΣΕ σε κάθε χώρο του κλάδου.
Η συστηματική και συντονισμένη προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και του θεμελιώδους ρυθμιστικού μας πλαισίου, των κλαδικών ΣΣΕ, είναι υπόθεση του κλάδου αλλά και του κάθε συνάδελφου  χωριστά.
Η ενεργή και υπεύθυνη στήριξή της τόσο από τους Συλλόγους, όσο και από κάθε εργαζόμενο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας σε αυτή την προσπάθεια.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας

Στ. Κούκος                          Α. Μυλωνόπουλος

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα