Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,
Σας παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή που αποστείλαμε στην Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευσης κ. Λ. Λαχάνου ως προς τις θέσεις και προτάσεις του Προεδρείου σε κύριους άξονες και αρχές στον τομέα της εκπαίδευσης.
Όποιος συνάδελφος επιθυμεί μπορεί να αποστείλει στο Σύλλογο και τις δικές του προτάσεις και απόψεις ώστε και αυτές να συζητηθούν.

Αθήνα,  10/7/2013
Α.Π. 24
Προς την Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευσης
κ. Λ. Λαχάνου

κυρία Διευθύντρια,

Πιστεύουμε ότι ένα από τα βασικά όπλα που πρέπει να παρέχει η Διοίκηση της Τράπεζας στους εργαζόμενους είναι η επιμόρφωσή τους και ή διαρκής κατάρτισή τους.
Για τούτο σας αποστέλλουμε τους κύριους άξονες και τις αρχές για τον καθορισμό ενός συστήματος και προγράμματος εκπαίδευσης και αναμένουμε να πραγματοποιηθεί συνάντηση μαζί μας ώστε να καταλήξουμε από κοινού στις λεπτομέρειες του προγράμματος εκπαίδευσης.

Ειδικότερα :
Η εκπαίδευση είναι η πιο σημαντική επένδυση μιας επιχείρησης διότι:
• εμπλουτίζει τις γνώσεις
• διευρύνει ορίζοντες
• δείχνει τις συνέπειες των διαφόρων ενεργειών ή συμπεριφορών του management
• ενδυναμώνει και εμβαθύνει την κριτική σκέψη
• αιτιολογεί την ανάγκη για αλλαγή, για καλυτέρευση
• προετοιμάζει την «επαφή» για το μέλλον
Κύριοι στόχοι του συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Προσωπικού της Τράπεζας μέσω της πραγματοποίησης εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων για επίκαιρα ζητήματα και θέματα πρέπει να είναι οι ακόλουθοι:
α. Βελτίωση της δεδομένης σύνθεσης του προσωπικού και προσαρμογή της ποιότητάς του στις σύγχρονες απαιτήσεις. Αυτό σημαίνει βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, που προέρχονται από την άνοδο των τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων των υπαλλήλων, και την απόκτηση σύγχρονης τραπεζικής αντίληψης, με νοοτροπία συμβούλου και συνεργάτη του πελάτη.
β. Δημιουργία υψηλού επιπέδου στελεχιακού δυναμικού, το οποίο θα έχει μια σφαιρική γνώση της λειτουργίας της Τράπεζας.
γ. Αύξηση του βαθμού ετοιμότητας αποδοχής από το προσωπικό των νέων τάσεων, των εξελίξεων και των αλλαγών.
δ. Κατάρτιση ενός πλαισίου επαγγελματικής σταδιοδρομίας για τις διάφορες κατηγορίες του προσωπικού και σύνδεση της εκπαίδευσης με την ανάπτυξη των υπαλλήλων και την γενικότερη πολιτική της Τράπεζας, έτσι ώστε να καλύπτει όλη τη διάρκεια της εργασιακής ζωής του προσωπικού και να δημιουργεί ίσες ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη.
Ο Όμιλος Πειραιώς διαθέτει ήδη επαρκή εμπειρία στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων για τους υπαλλήλους του. Για τούτο ζητάμε να ενταχθούν και οι υπάλληλοι της Γενικής Τράπεζας σε αυτό το πλαίσιο δραστηριοτήτων με απώτερο στόχο την βελτίωση και επαγγελματική εξέλιξη των συναδέλφων σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις και δεδομένα του τραπεζικού κλάδου. Αναμένουμε τις δικές σας αναλυτικές προτάσεις ως προς το ζήτημα αυτό και σας βεβαιώνουμε ότι από πλευράς μας θα παράσχουμε κάθε αναγκαία συνδρομή προς την κατεύθυνση αυτή.

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα