Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Συνάδελφοι,

Επειδή το κείμενο της σύστασης της Επιθεώρησης Εργασίας προς την Τράπεζα είναι δυσανάγνωστο , έχει καθαρογραφεί αυτούσιο ως προς την διευκόλυνσή σας.

«Σήμερα την προκαθορισμένη ημερομηνία συζήτησης προσήλθε στην Υπηρεσία μας ο αντιπρόεδρος κ. Μαλικούρης Αναστάσιος, ο γ. γραμματέας κ. Νικολαίδης Ιωάννης και η πληρεξούσια δικηγόρος κα. Βέρροιου Αθηνά. Από την πλευρά της Τράπεζας προσήλθε η πληρεξούσια Δικηγόρος κ. Κόλλια Αθηνά – Μαρία. Η πλευρά του Σωματείου ζήτησε να αποσύρει την καταγγελία της αναφορικά με το 2ο ζήτημα για την εκτύπωση στην ενοικίαση θυρίδων. Όσον αφορά την εξέταση των δύο υπολοίπων ζητημάτων τα δύο μέρη συμφώνησαν να καταθέσουν στην Υπηρεσία μας υπομνήματα μέχρι την Τρίτη 29-05-12. Στη συνέχεια μετά την εξέταση των παραπάνω υπομνημάτων ο Επιθεωρητής Εργασίας θα σχηματίσει την άποψή του ως προς το καταγγελλόμενο.

Η επιθεώρηση εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τα υπομνήματα που κατέθεσαν οι δύο πλευρές έχει την άποψη:

Α) σχετικά με το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων της Γενικής Τράπεζας θα πρέπει να τηρείται σε κάθε περίπτωση το συμβατικό ωράριο που ορίζει η ως άνω ΣΣΕ. Σε περίπτωση υπέρβασης του ωραρίου εργασίας θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ 08.02.1932 άρθρου 7 παρ. 3 του Α.Ν 547/1937, άρθρο 5 της από 23-05-2002 ΣΣΕ Τραπεζών – ΟΤΟΕ (κηρύχθ. Υποχρεωτ. Υ.Α 11885/10.7.2002 των άρθρων 3και 6 στις από 26-02-1975 ΕΓΣΣΕ του άρθρου 1 του Ν. 3385 άρθρου 13 του Ν. 3846/10

Β) Όπως αναφέρεται στην Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας 2005-2006 των Υπαλλήλων Γενικής Τράπεζας «τα χορηγούμενα από εδώ και στο εξής δάνεια δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 40% του συνολικού εισοδήματος» Η θέσπιση ποσοστού 25% από την πλευρά της Τράπεζας για την χορήγηση προσωπικών δανείων μολονότι δεν υπερβαίνει το παραπάνω οριζόμενο από την ΣΣΕ ποσοστό 40%, εντούτοις κατά την άποψη του Επιθεωρητού Εργασίας τυχόν χορήγησης στο παρελθόν προσωπικών δανείων με βάση το 40% του εισοδήματος δεν αποκλείεται να δημιουργήσει επιχειρησιακή συνήθεια επιβάλουσα στην Τράπεζα τη συνέχιση και στο μέλλον με βάση το ποσοστό αυτό».

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα