Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ της ΟΤΟΕ

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013

Προς τα
Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων
των Συλλόγων Μελών της ΟΤΟΕ

Θέμα: Ενημέρωση αποτελεσμάτων έρευνας στα πλαίσια της ΟΤΟΕ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Στα πλαίσια του Προγράμματος «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων» της ΔΟΜΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ της ΟΤΟΕ, σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 στην αίθουσα της ΟΤΟΕ (Βησσαρίωνος 9, 4ος όρ.), και ώρα 16:00, την παρουσίαση της έρευνας της Οικονομολόγου της Εργασίας, Ph.D, Δρ. Βάνας Γεωργακοπούλου, με θέμα :
«Αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις στον τραπεζικό κλάδο – 
Καλές πρακτικές και μείζονες προκλήσεις.
Βασικά συγκριτικά αποτελέσματα»
καθώς και την παρουσίαση από τον συν. Μάρκο Τσατσούλη των αποτελεσμάτων της έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος Dialogos.net με θέμα:
«Ενσωμάτωση των σύγχρονων Τεχνολογιών Επικοινωνίας στην ανάπτυξη
στρατηγικών στο πεδίο των Εργασιακών Σχέσεων του Τραπεζικού Κλάδου»
Μέγιστη διάρκεια τέσσερις (4) ώρες.
Ελπίζουμε στη θετική σας ανταπόκριση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΤΑ
Γραμματέας Ισότητας ΟΤΟΕ
(τηλ. 210-3642712)

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα