Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΡΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

 

 

 

Σας παραθέτω αυτούσια την επιστολή που απέστειλα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φ. Τιρκό για το θέμα των υπαλλήλων με ατομικές συμβάσεις.

Αθήνα, 4/9/2012

Προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΓΤΕ

κ. Φ. Τιρκό

κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, όπως σας έθεσα στην χθεσινή συνάντησή μας, θα πρέπει ενώ δεν έχουν παρέλθει ούτε 22 ημέρες από την κατάρτιση μεταξύ μας Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε, εξαιρείτε από την υπαγωγή σε αυτήν μερίδα εργαζόμενων, μολονότι, όπως προφανώς γνωρίζετε, ο νόμος ορίζει πως κάθε επιχειρησιακή ΣΣΕ εφαρμόζεται σε όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Επιχειρησιακής μας ΣΣΕ, οι μισθολογικές ρυθμίσεις συμφωνήθηκαν επί των συνολικών αποδοχών όλων των εργαζομένων.

Επομένως, καμία διάκριση δεν επιτρέπεται. Διαφορετικά θα έχετε παραβιάσει τη ΣΣΕ, με τις συνέπειες που ο ν. 1876/90 προβλέπει. Δεν μπορεί και δεν πρέπει αυτούς τους συναδέλφους να τους δώσουμε βορρά στον νέο εργοδότη αυθαιρετώντας εις βάρος αυτών. Πρέπει και επιβάλλεται άμεσα να διεκπεραιωθεί αυτή η εκκρεμότητα που έχει άλλωστε τη σύμφωνη γνώμη του Προεδρείου το οποίο υπέγραψε την Επιχειρησιακή Σύμβαση

Ο Πρόεδρος του ΣΥΓΤΕ

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα