Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2024

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

 

 

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Συνάδελφοι,

 

σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης προβλέπεται η χορήγηση ειδικής εκλογικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, για τη συμμετοχή τους στην ψηφοφορία κατά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015, ως εξής:

 

Ø όσοι συνάδελφοι μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200 – 400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μίας (1) εργάσιμης ημέρας.

 

Ø όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ΄ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

 

Ø όσοι συνάδελφοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

 

Τέλος, όσοι κάνουν χρήση της άδειας για την άσκηση του δικαιώματος της ψηφοφορίας επί του δημοψηφίσματος, θα πρέπει με την επιστροφή τους να προσκομίσουν στον υπεύθυνο της μονάδας τους :

 

α) Βεβαίωση από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο του εκλογικού τμήματος που ψήφισαν.

β) Υπεύθυνη δήλωση για την απόσταση και τον τρόπο μετακίνησης τους.

γ) Φωτοτυπία των εισιτηρίων που χρησιμοποίησαν και των τυχόν αποδείξεων (π.χ. διόδια), από τα οποία προκύπτουν οι συνθήκες μετακίνησης.

 

 Για το Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ

     Η Αντιπρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας

Μ. Μπακατσούλα                          Β. Δεκούλος

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα