Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

 

 

συνάδελφοι,

σας παραθέτουμε την εγκύκλιο του Ομίλου Πειραιώς για τα στεγαστικά δάνεια προσωπικού. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ενημερώθούν πλήρως για την διαδικασία.

Για το Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ

      Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας

Χ. Τασσόπουλος                   Β. Δεκούλος

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ            

 

 

 

Προς: Τα Καταστήματα & τις Μονάδες Διοίκησης

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ                                                    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :  25 Προσωπικό

Αριθμός : 12605                                               Αριθμός        : 2412

 

 

 

Θέμα: Στεγαστικά Δάνεια Προσωπικού Σ.Σ.Ε.

 

 

 

Οι υπάλληλοι της Τράπεζας που επιθυμούν να λάβουν στεγαστικό δάνειο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κλαδικής Σ.Σ.Ε. των Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. και έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική «Αίτηση-Δήλωση Χορήγησης Στεγαστικού Δανείου Σ.Σ.Ε. για το Προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς» (α.ε. 800371: ARIS> Έντυπα> Έντυπα Ανθρώπινου Δυναμικού> Εργασιακά Θέματα) και να τη στείλουν πρωτότυπη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι και 6 Μαρτίου 2015. Μετά την παραπάνω ημερομηνία καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, πριν υποβάλλουν την αίτησή τους, να μελετήσουν προσεκτικά τον σχετικό Κανονισμό Χορήγησης Στεγαστικών Δανείων Σ.Σ.Ε. στο Προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς (ARIS> Πολιτικές & Κανονισμοί> Ανθρώπινο Δυναμικό> Κανονισμός Χορήγηση Στεγαστικών Δανείων Σ.Σ.Ε. στο Προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς), ώστε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση μ’ αυτόν.

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται με εσωτερική αλληλογραφία πρωτότυπες στο Ανθρώπινο Δυναμικό & Οργανωσιακή Μάθηση Ομίλου (2969), Αμοιβές & Οργανωτικός Σχεδιασμός Ομίλου – Δάνεια Προσωπικού, για την Επιτροπή Στεγαστικών Δανείων, υπόψη της κας Ευθυμίου Σωτηρίας, (Πανεπιστημίου 25, Αθήνα).

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να στείλετε e-mail στο «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΟΜΑΔΑ ΔΑΝΕΙΩΝ» ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τους παρακάτω συναδέλφους :

 

Ευθυμίου Σωτηρία,      τηλ. επικ. 210-7765489, εσωτ.  85489

Κατσάρη Κατερίνα,     τηλ. επικ. 216-4001707, εσωτ.  81707

Ντρίνιας Σωτήρης,       τηλ. επικ. 216-4001708, εσωτ.  81708

Σκουτέλας Γρηγόρης,  τηλ. επικ. 216-4001554, εσωτ.  81554

 

Κάθε προηγούμενη αίτηση δεν ισχύει.

 

 

Θεόδωρος Τσουκάτος                                                   Παυλάκος Γιώργος

Διευθυντής Αμοιβών, Προγραμματισμού                     Διευθυντής Αμοιβών & Οργανωτικού

Στελέχωσης & Στελέχωση                                             Σχεδιασμού Ομίλου

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα