Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ Κ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

 

 

Συνάδελφοι,

 

Σας παραθέτουμε την ενημέρωση από το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού του Ομίλου Πειραιώς

 

όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση βραβείων σπουδών εργαζομένων και τέκνων τους.

 

 

Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για τις εξελίξεις σε όλα τα θέματα που σας αφορούν.

 

 

 

    Για το Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ

 

    Ο Πρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

Χ. Τασσόπουλος             Β. Δεκούλος

 

 

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ      Αθήνα, 04/02/2015

 

Προς: Όλο το Ανθρώπινο Δυναμικό της Τράπεζας

 

 

 

Θέμα: Διευκρινίσεις για τον τρόπο χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης βραβείων σπουδών εργαζομένων ή και τέκνων εργαζομένων

 

 

 

Σε εφαρμογή της από 5/1/2015  Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. Τράπεζας σας ενημερώνουμε ότι για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πτυχίων ή αριστείων σπουδών στους εργαζόμενους και στα τέκνα τους, θα πρέπει να προσκομίζετε στο Ανθρώπινο  Δυναμικό – Μισθοδοσία,  το Έντυπο 800351 – ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ (ARIS > Έντυπα > Έντυπα Ανθρώπινου Δυναμικού > Εργασιακά Θέματα)  μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ανδρονίκου Μαρία (εσωτ.85554) και τον κ. Δημητριάδη Σάκη (εσωτ. 20087).

 

 

Τσουκάτος Θεόδωρος                                                Παυλάκος Γεώργιος

Διευθυντής                                                                    Διευθυντής

 

 

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα