Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΝ Δ/ΝΤΗ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. Θ. ΤΣΟΥΚΑΤΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

 

 

Προς

τον Δ/ντή Ανθρωπίνου Δυναμικού της Τράπεζας Πειραιώς

κ. Θ. Τσουκάτο

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2015

Α.Π. 317

κύριε Δ/ντά,

Έχουμε ενημερωθεί από τους συναδέλφους της πρώην Γενικής Τράπεζας, ότι υπάρχουν υπόλοιπα ημερών κανονικής αδείας του προηγούμενου έτους που δεν τους έχουν δοθεί μέχρι στιγμής.

Ως εκ τούτου ζητάμε όπως ενεργήσετε άμεσα και δοθούν τμηματικά και ισομερώς σε όλους τους συναδέλφους, όλες οι ημέρες αδείας του 2014 που δικαιούνται, εντός ορισμένου χρονικού περιθωρίου.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν το πράξετε προτείνουμε ως εναλλακτική λύση να πληρωθούν οι εν λόγω ημέρες.

  

Για το Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ

      Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

Χ. Τασσόπουλος                           Β. Δεκούλος

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα