Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Η ΟΤΟΕ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΤΟΕ

ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Η ΟΤΟΕ

 

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ στην πρώτη συνεδρίασή του μετά το 31ο Πανελλαδικό Συνέδριο του κλάδου αποφάσισε με ισχυρή πλειοψηφία το πλαίσιο διαπραγμάτευσης της νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.)

Η νέα Κλαδική Σ.Σ.Ε. είναι θέμα προτεραιότητας, δεδομένου ότι η τρέχουσα ΣΣΕ λήγει στις 31/12/15 και οι εξελίξεις που προδιαγράφονται είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, εξαιτίας και πάλι των διαστάσεων που παίρνουν οι μνημονιακές πολιτικές που συνεχίζονται και αφορούν συνολικά και στο τραπεζικό σύστημα και στους εργαζόμενους στις Τράπεζες.

Με βάση τη σημερινή δύσκολη πραγματικότητα, το πλαίσιο της νέας Κλαδικής ΣΣΕ, που θα διεκδικήσει η ΟΤΟΕ λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των εργαζόμενων στις τράπεζες, που έχει επιδεινωθεί, λόγω της κατάστασης που επικρατεί σε κοινωνικό επίπεδο.

Άλλωστε η προοπτική της ανάπτυξης και της αντιστροφής του κλίματος που θέλουμε όλοι να υπάρξει για την οικονομία και την ελληνική κοινωνία, περνάει μέσα από τις Τράπεζες και τους εργαζόμενους σ’ αυτές, οι οποίοι πρέπει να αισθάνονται και να είναι ικανοποιημένοι και ασφαλείς.

Κεντρική κατεύθυνση, στην οποία θα κινηθεί η κλαδική διεκδίκηση της ΣΣΕ είναι η προστασία της απασχόλησης και το επίπεδο της αξιοπρεπούς αμοιβής της σε ένα περιβάλλον ασφάλειας για τους εργαζόμενους και προοπτικής για τον τραπεζικό κλάδο.

Με την παραπάνω πολιτική και συνδικαλιστική βάση που θέτει η ΟΤΟΕ, το πλαίσιο της νέας Κλαδικής ΣΣΕ που αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο να διεκδικήσει ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων, θα κινηθεί σε τρία βασικά επίπεδα:

Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ

Υπεράσπιση του θεσμού του Ενιαίου Μισθολογίου, με σταδιακή αποκατάσταση των απωλειών της προηγούμενης περιόδου.

Β. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Προστασία της Απασχόλησης στον τραπεζικό κλάδο με ρήτρα διασφάλισης των εργαζομένων και θεσμοθέτηση διαδικασιών, μέτρων και κανόνων στήριξης της απασχόλησης.

Γ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Ρυθμίσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης.

  2. Συγκρότηση Διμερούς Επιτροπής για τη δημιουργία συμπληρωματικού κλαδικού προγράμματος Υγείας και Πρόνοιας.

  3. Καθολική εκπαίδευση – συνεχής επιμόρφωση των εργαζομένων του κλάδου.

  4. Ισότητα – Ίσες ευκαιρίες – προστασία της μητρότητας και της οικογένειας.

  5. Κλαδικός φορέας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

 

Σήμερα θα σταλεί στις Διοικήσεις των Τραπεζών το πλήρες και αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση για τη νέα Κλαδική ΣΣΕ, που αναμένεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του νέου έτους 2016.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

 

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα