Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

συνάδελφοι

θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε, ότι σε κάποιους συναδέλφους, έχει αποσταλεί από τους άμεσα προϊστάμενούς τους, ειδικό έντυπο για να συμπληρώσουν τη δυνατότητα εργασίας τους υπερωριακά ή και να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις.

Είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε συναδέλφου αν θα εργαστεί ή όχι υπερωριακά. Με την βασική όμως προϋπόθεση ότι η κάθε υπηρεσία που θα πραγματοποιούνται υπερωρίες, θα τηρεί τους νόμους και τις διατάξεις με την έγκριση του αρμοδίου υπουργείου.

Αν κάποιος συνάδελφος δεχτεί άμεση ή έμμεση πίεση από τους προϊσταμένους του, για να εργαστεί υπερωριακά, ζητάμε να καταγγείλει άμεσα αυτήν την ενέργεια, ώστε ο σύλλογος να ενεργήσει σύμφωνα με τους νόμους και τις συλλογικές συμβάσεις. Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να εργαστεί, μόνο αν το κάνει με τη θέλησή του και τον απαράβατο όρο ότι θα υπάρξει η έγκριση του Υπουργείου.

 

Το προεδρείο του ΣΥΓΤΕ

Χ. Τασσόπουλος, Μ. Μπακατσούλα, Β. Δεκούλος, Γ. Σιαμπάνη, Κ. Κονιστής

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα