Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

 

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός έχει στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να επιλέξουν την εκπαιδευτική και επαγγελματική κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν. Όταν η επιλογή της κατεύθυνσης αυτής στηρίζεται στις κλίσεις και την προσωπικότητα του νέου, σε συνδυασμό με την επαρκή πληροφόρησή του για την αγορά εργασίας αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για την επαγγελματική επιτυχία του. Αντίθετα όταν στηρίζεται σε τυχαία στοιχεία, έχει ως αποτέλεσμα την απογοήτευση, την χαμηλή αυτοπεποίθηση και την αίσθηση της απώλειας του χρόνου.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί μια αναγκαιότητα στην εποχή μας η οποία χαρακτηρίζεται από φαινόμενα όπως: ο μεγάλος αριθμός των Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών σχολών, η αύξηση του αριθμού των ιδιωτικών κολεγίων, η ελλιπής ενημέρωση για τα προγράμματα σπουδών των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων και  η ανυπαρξία έγκυρης πληροφόρησης για το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι ο σύλλογός μας, αφού εξασφαλίσει τις συμμετοχές παιδιών συναδέλφων, θα προβεί σε υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε μαθητές – μαθήτριες Α’ & Β’ Λυκείου και θα υλοποιείται Σάββατο και Κυριακή.

Η α’ φάση, θα περιλαμβάνει δοκιμασία σε γραπτά ερωτηματολόγια, τα οποία θα ολοκληρώνονται σε 5-6 ώρες με ενδιάμεσα διαλείμματα (α’ ημέρα).

Η β’ φάση, συνήθως μετά από μία εβδομάδα, θα περιλαμβάνει ατομική συνέντευξη διάρκειας μίας ώρας το πολύ (β’ ημέρα).

Η γ’ φάση, θα περιλαμβάνει τη σύνταξη γραπτής αναλυτικής έκθεσης για τον κάθε μαθητή – μαθήτρια, η οποία θα παραδίδεται στον γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού μετά την πάροδο λίγου χρόνου. Σε αυτή τη φάση οι γονείς και ο έφηβος θα μπορούν να συζητήσουν με την ψυχολόγο και διοργανώτρια του εν λόγω προγράμματος.

Το πρόγραμμα έχει σκοπό τη συστηματική διερεύνηση της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων του νέου-ας και βασίζεται σε δοκιμασμένες επιστημονικές πρακτικές. Θα ολοκληρωθεί σε 2-3 μήνες.

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, ζητάμε από όσους συναδέλφους επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους, να αποστείλουν εντός 20 ημερών (έως και Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016) με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο email της Αντιπροέδρου και Εφόρου Μ. Μπακατσούλα BakatsoulaM@piraeusbank.gr καθώς και στο email της γραμματείας του Συλλόγου info@sygte.gr τις δηλώσεις συμμετοχής τους, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους, καθώς και το ονοματεπώνυμο, την ηλικία και την τάξη του/των παιδιού/παιδιών τους.

Αν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι ικανοποιητικός, ο σύλλογος θα προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση του προγράμματος. Οι συνάδελφοι θα ενημερωθούν σχετικά, μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας αποστολής συμμετοχών, για την υλοποίηση του προγράμματος και παράλληλα ανάλογα με τις συμμετοχές θα εξετασθεί η διοργάνωσή του και στις ευρύτερες περιοχές.

Η οικονομική κρίση εντείνει τον προβληματισμό των νέων και των γονέων για το μέλλον τους. Προβληματισμός που δεν πρέπει να επαφίεται στις επιθυμίες και γνώσεις των γονιών, αλλά να αξιοποιείται μέσα από επιστημονικές διαδικασίες, δοκιμασμένες τα τελευταία χρόνια στα ανεπτυγμένα κράτη.

Το προεδρείο του ΣΥΓΤΕ

Χ. Τασσόπουλος, Μ. Μπακατσούλα, Β. Δεκούλος, Γ. Σιαμπάνη, Κ. Κονιστής

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα