Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

συνάδελφοι,

Κάποιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η προκηρυχθείσα Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, έχει τοιχοκολληθεί στα γραφεία, ως ορίζει το καταστατικό, αλλά έχουν αναρτηθεί και στο site του Συλλόγου www.sygte.gr η πρόσκληση η οποία συνοδεύεται από τον Ισολογισμό του προηγούμενου έτους, τη Γενική Εκμετάλλευση, τον Ισολογισμό του Απεργιακού Ταμείου και τον Προϋπολογισμό του έτους 2016.

Είναι γνωστό ότι υπάρχει μείωση των εισφορών και των εσόδων, λόγω των εθελουσιών εξόδων (περίπου 550 άτομα συνολικά) των συναδέλφων της Γενικής, που αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης 18% αλλά με την σωστή, ξεκάθαρη και διαφανέστατη πολιτική μας, ως προεδρείο, μειώσαμε κατά 16,5 % τα οργανικά έξοδα. Αυτό είναι απάντηση στους λασπολόγους. Ομιλούν κάποιοι οι οποίοι παρέδωσαν ζημιογόνο ισολογισμό το 2002. Όταν εκείνη την εποχή ήταν 2.500 υπάλληλοι και οι εισφορές ήταν μεγάλες οι εισφορές λόγω των πολλών ετών υπηρεσίας των συναδέλφων. Επίσης, ουδέποτε το προεδρείο της παράταξής μας, είχε καταφερθεί, ότι οι οποιεσδήποτε πολιτιστικές εκδηλώσεις είχαν κάτι το μεμπτό..

Για να μην ανατρέξουμε παλιότερα για κάποιους που μιλούσαν για ανταποδοτικότητα. Τότε ήταν καλή η ανταπόδοση των εισφορών; τώρα δεν είναι;

Είμαστε ο μοναδικός Σύλλογος, που αυτά που δίνουμε καλύπτουν το μεγαλύτερο αριθμό των συναδέλφων και υπερβαίνουν τις εισφορές που δίνουν. Μόνο εμείς δίνουμε 80 ευρώ για τα δώρα των παιδιών. Μόνο εμείς δίνουμε χρηματικά βραβεία για τα αριστεύσαντα. Μόνο εμείς δίνουμε δώρο για τη γιορτή της γυναίκας και την τιμούμε.

Ομιλούν κάποιοι που ήταν παλιά προεδρείο και έδιναν δώρο στις γυναίκες; να μην μιλήσουμε για χρηματικά ποσά.

κ. Γεωργούλη, κ. Ευθυμίου, κ. Πολύζο, κ. Καραηλίδη, εφόσον λέτε ότι εμείς είμαστε αντικαταστατικοί ως προς την διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης, διότι κατά την άποψή σας έπρεπε να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, σας ρωτάμε, όταν όλα τα χρόνια γίνονταν οι Γενικές Συνελεύσεις Απρίλιο και εσείς κ. Πολύζο και Ευθυμίου τις ψηφίζατε, τώρα τι έγινε; τώρα ανακαλύψατε την Αμερική;

Με αυτή την λογική, γιατί δεν λέτε το ίδιο και για το Ταμείο; γιατί το μόνο πρόβλημά σας είναι το προεδρείο.

Σας παραθέτουμε αυτούσια συνάδελφοι τι αναφέρει το καταστατικό του Ταμείου : «Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά μεν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. το πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου κάθε χρόνου…» Η καταληκτική ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης που έχει προκηρύξει το ΤΑΠΓΤΕ είναι το Σάββατο 14 Μαίου!!! Εδώ δεν ακούσαμε κανένα από τα 4 μέλη του Δ.Σ. να χαρακτηρίζουν αντικαταστατική την Γ.Σ. του Ταμείου!!!

Γιατί οι διοίκηση του Ταμείου δεν ανεβάζει την τον Ισολογισμό του Ταμείου, τον Προϋπολογισμό, για να μπορέσουν οι συνάδελφοι να διαβάσουν όλα τα οικονομικά στοιχεία; παρά μόνο έχουν αναρτήσει την πρόσκληση της Γ.Σ.;

Αυτά ενδιαφέρουν τους εργαζόμενους. γιατί από εκεί προσδοκούν να πάρουν χρήματα. κάτι που εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα γίνει ποτέ!

Εδώ είμαστε συνάδελφοι. και έρχονται και άλλες αποκαλύψεις. Για το πόσα εκατομμύρια ξοδεύονταν για τις παιδικές εορτές από τα μέλη του Δ.Σ. που σήμερα ομιλούν..! Δεν θέλαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο αλλά όλα έχουν και ένα όριο.

τότε θα καταλάβετε, τι έκαναν, τι έλεγαν και όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με αυτά που λένε τώρα!!!

Το προεδρείο του ΣΥΓΤΕ

Μ. Μπακατσούλα, Κ. Κονιστής, Β. Δεκούλος, Γ. Σιαμπάνη, Ε. Χριστοδουλοπούλου

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα