Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΤΟΕ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. Γ. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΤΟΕ

Με την παρουσίαση των βασικών θέσεων για τις Τράπεζες από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Γ. Δραγασάκη και την παρουσίαση των γενικότερων θέσεων για το Τραπεζικό Σύστημα, αλλά και των ειδικότερων θέσεων της τρέχουσας συγκυρίας που ενδιαφέρουν την συνδικαλιστική οργάνωση των Τραπεζοϋπαλλήλων από τον Πρόεδρο της ΟΤΟΕ σ. Σταύρο Κούκο, έγινε η σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση των δύο πλευρών.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, έκανε μια γενικότερη αναφορά στις θέσεις και στις προτεραιότητες για τις Τράπεζες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε δύο κατευθύνσεις:

1.            Στήριξη της πραγματικής οικονομίας και των επενδύσεων μέσα από μια νέα αρχιτεκτονική που θα οδηγεί σε έναν αναπτυξιακό ρόλο των Τραπεζών.

2.            Το Τραπεζικό Σύστημα να γίνει πυλώνας αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και της διαπλοκής.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας μιας αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων με κορμό το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων και με επιμέρους δράσεις που θα αφορούν π.χ. στην αγροτική πίστη, στην έκδοση ομολόγων ειδικού σκοπού κ.α.

Σε σχέση με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων ανέφερε ότι, θα δημιουργηθεί φορέας με δύο στόχους:

Ø  Το κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι Τράπεζες θα διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια

Ø  Την απευθείας διαχείριση τμήματος των κόκκινων δανείων.

Σε ότι αφορά στη λειτουργία των Τραπεζών ανέφερε ότι, το Δημόσιο θα χρησιμοποιήσει ως μοχλό το Τ.Χ.Σ. και τα δικαιώματα που έχει μέσω των μετοχών που διαθέτει.

            Σε ότι αφορά στο Τ.Χ.Σ., μίλησε για ριζική αναδιοργάνωσή του, επισημαίνοντας ότι, υπάρχουν και σκέψεις να γίνει Ανώνυμη Εταιρεία.

            Ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ αναφέρθηκε στις διακηρυγμένες θέσεις του κλάδου για μια νέα λειτουργία του Τραπεζικού Συστήματος, με στόχο την ανάπτυξη σε όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και των εργαζομένων, επισημαίνοντας ότι, διαχρονικά η ΟΤΟΕ ήταν πηγή ουσιαστικής συμβολής στη κατεύθυνση αυτή με θέσεις, σκέψεις και προτάσεις.

           

 Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην ανάγκη αξιοποίησης της Τράπεζας Αττικής, η οποία έχει ως βασικό μέτοχο ένα ασφαλιστικό ταμείο, με στόχο να αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο σε μια νέα κατάσταση στο Τραπεζικό Σύστημα.

            Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά στην Πανελλήνια Τράπεζα και στις Συνεταιριστικές Τράπεζες, οι οποίες ζήτησε να ανακεφαλαιοποιηθούν, προκειμένου να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητά τους για να επιτελέσουν αναπτυξιακούς ρόλους και στρατηγικές αντιμετώπισης ειδικών αναγκών σε περιφερειακό επίπεδο.

            Κεντρικός άξονας στις αναφορές του Προέδρου της ΟΤΟΕ, ήταν η απορρόφηση όλων των απολυμένων τραπεζοϋπαλλήλων των Συνεταιριστικών Τραπεζών που έκλεισαν (δόθηκε κατάλογος ανά Συνεταιριστική Τράπεζα στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης) και τόνισε, ιδιαίτερα ότι, η προστασία της απασχόλησης στις Τράπεζες, είναι ο βασικότερος στόχος της ΟΤΟΕ.

            Η ΟΤΟΕ, τέλος, δήλωσε ότι, θα ανταποκριθεί θετικά σε έναν ουσιαστικό διάλογο, διευκρινίζοντας ότι, οι απόψεις του συνδικαλιστικού κινήματος των τραπεζοϋπαλλήλων – όπως και στο παρελθόν – θα εξακολουθήσουν να είναι χρήσιμες και γόνιμες σε εκείνους που θέλουν να τις ακούσουν και να τις χρησιμοποιήσουν.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα