Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΑΠΓΤΕ

 

 

 

 

Προς

την Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΑΠΓΤΕ

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015

Α.Π. 326

Επειδή δεχόμαστε καθημερινά διάφορα ερωτήματα από συναδέλφους, επανερχόμαστε και ζητάμε σχετικές απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα μας:

1.Να ενημερωθούμε για το που βρίσκεται η εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης. Έχουν παρέλθει εννιά μήνες από τότε που ανατέθηκε στον αναλογιστή. Την έχετε παραλάβει; Αν την παραλάβατε, πότε έγινε αυτό και γιατί δεν την κοινοποιείτε στους εν ενεργεία συναδέλφους και στους εν αναμονή συνταξιούχους; Γιατί την κρύβετε; Φοβάστε κάτι;

2.Την τροποποίηση του καταστατικού την έχετε αποφασίσει σε συνεδρίαση Δ.Σ. του Ταμείου; Τι είχατε αποστείλει στον αναλογιστή για να προχωρήσει; Είχατε αποστείλει συγκεκριμένα στοιχεία; Πότε το αποφασίσατε; Δεν έπρεπε για όλα αυτά να έχετε ενημερώσει τους ασφαλισμένους; Εν ενεργεία και εν αναμονή;

Εμείς προτείνουμε να γίνει ημερίδα, στην οποία ο αναλογιστής να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις για το ποια στοιχεία και προτάσεις του έχετε αποστείλει, ώστε βάσει αυτών να γίνει η εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης και να μας πει αν πραγματικά έχει ή δεν έχει ζωή το Ταμείο και για πόσο καιρό. Θέλουμε υπεύθυνες απαντήσεις. Παρουσία του νομικού συμβούλου του Ταμείου και του νομικού συμβούλου του Συλλόγου, καθώς και παρουσία μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΤΟΕ, που έχει αρμοδιότητα επί των ασφαλιστικών θεμάτων, ώστε να ενημερωθούν οι πάντες.  Εμείς προτείνουμε να γίνει σε ξενοδοχείο η ημερίδα – συγκέντρωση – ενημέρωση όπου τα έξοδα του ξενοδοχείου θα τα καλύψει ο Σύλλογος. Τη δε αναλογιστική μελέτη με τις τροποποιήσεις που έχετε κάνει – αν έχετε κάνει – ζητάμε να μας την παραδώσετε, ώστε να αναλάβει ο Σύλλογος την εκτύπωση ενός βιβλίου και να αποσταλεί σε όλους τους εν ενεργεία συναδέλφους για να ενημερωθούν.  Ρωτάμε :

3.     Πόσα είναι τα εν ενεργεία μέλη σήμερα του Ταμείου;

4.     Πόσες είναι οι μηνιαίες εισφορές; Πόσες είναι οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων;

5.     Πόσα τα έξοδα του Ταμείου κάθε μήνα και ποια είναι αυτά; Πόσα είναι τα πάγια ετήσια έξοδα του Ταμείου;

6.     Ποια είναι τα αποθεματικά σήμερα του Ταμείου; Ζητάμε το ακριβές ποσό.

7.     Πόσα είναι δεσμευμένα από τις αγωγές των ασφαλισμένων;

8.     Την απόφαση που πήρατε να δώσετε έναντι, την πήρατε σε συνεδρίαση Δ.Σ ή το αποφασίσατε με πρακτικό διά περιφοράς; Ήταν ομόφωνη απόφαση; Υπάρχει γνωμάτευση νομικού συμβούλου για την συγκεκριμένη απόφαση; Και ποια είναι αυτή; Γιατί δεν την κοινοποιείτε στους ασφαλισμένους;

9.     Ρωτάμε, το ποσό που δίνετε ως έναντι (αν και διαφωνούμε), το δίνετε με τη σειρά; Πέρα από αυτό το έναντι, υπήρξε και συνάδελφος ή συναδέλφισσα που πήρε και βοήθημα παιδιού χωρίς να νομιμοποιείται σε αυτήν την περίπτωση; Θέλουμε να πληροφορηθούμε.

10.   Ζητάμε να μας πείτε τον αριθμό των ασφαλισμένων που υπέγραψαν την επιστολή για την είσπραξη του ποσού των 7.000 ευρώ.

11.   Ποιο είναι το συνολικό ποσό που δόθηκε ως έναντι;

12.   Πόσες αγωγές έχουν γίνει από ασφαλισμένους; πόσοι ασφαλισμένοι έχουν κερδίσει και πόσες υποθέσεις έχουν χαθεί;

13.   Ποιο είναι το συνολικό ποσό των κερδηθέντων αγωγών;

14.   Μέλη του Δ.Σ. έχουν προσφύγει στη  Δικαιοσύνη, σε ποια σειρά είναι και ποιο το αποτέλεσμα των αγωγών; Τους δικαίωσε; Ή απορρίφθηκαν τα αιτήματά τους;  σε αυτές τις περιπτώσεις, θέλουμε να μάθουμε ποιες είναι οι θέσεις του νομικού συμβούλου.

15.                        Την αγωγή την οποία κάνατε στην Τράπεζα, την κατέθεσε ο νομικός σύμβουλος του Ταμείου ή κάποιος άλλος νομικός; Και πόσο θα μας στοιχίσει; Δεν μπορούσε να την καταθέσει ο νομικός μας σύμβουλος που είναι υπάλληλος του ταμείου και πληρώνεται; υπάρχει κάποιο πρόβλημα;

16.Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα χρησιμοποιήσατε και άλλους δικηγόρους,  όπως μας ενημέρωσαν ασφαλισμένοι που είχαν κάνει αγωγή χωρίς να παραβρεθεί στο δικαστήριο ο νομικός σύμβουλος του Ταμείου.  Πόση ήταν η αμοιβή τους; και γιατί δεν χρησιμοποιήσατε τον νομικό σύμβουλο του Ταμείου που πληρώνεται; Δεν μπορούσε; Δεν είχε την ικανότητα; Ή την δυνατότητα; Αν ναι, γιατί τον κρατούσατε και δεν τον απολύατε;

17. Αληθεύει ότι η Πρόεδρος του Ταμείου, επισκέφθηκε την διοίκηση του Ομίλου Πειραιώς; Με ποιον συναντήθηκε; Τι συζήτησε; Ποια θέματα έθεσε, αν έθεσε; Πήρε μαζί της άλλα μέλη του προεδρείου; Αν όχι, γιατί; Γιατί δεν ενημερώσατε τους ασφαλισμένους; Επιτέλους απαντήστε μας για το τι συζητήσατε και ποιες απαντήσεις πήρατε επί των θεμάτων που θέσατε, αν θέσατε.  

18. Αν υπάρχουν ακόμα ξενοίκιαστα ακίνητα, οι προηγούμενοι ενοικιαστές έχουν αφήσει απλήρωτα ενοίκια ή και κοινόχρηστα; Τι κάνατε γι αυτό; προχωρήσατε στις νόμιμες ενέργειες; Θέλουμε ενημέρωση. Διαπιστώσαμε ότι αναρτήσατε ανακοίνωση για την ενοικίαση των συγκεκριμένων ακινήτων. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε, πόσο καιρό παρέμειναν ξενοίκιαστα.  Και γιατί υπήρξε από την μεριά σας τόση μεγάλη καθυστέρηση ως προς την διαδικασία ενοικίασής τους; δεν γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση για την ενοικίαση σηματοδοτεί διαφυγόντα κέρδη; Αναφέρετε ότι αποφασίστηκε σε Δ.Σ. στις 20 Ιανουαρίου αλλά το ανακοινώσατε στις 10 Φεβρουαρίου. Γιατί;

19.Τι γίνεται με το ακίνητο του επιστημονικού συλλόγου, όπου μετά την διάλυσή του, επήλθε στο Ταμείο; το διατηρείτε απλώς; Έχει νοικιαστεί; Γιατί δεν το ενοικιάζετε με ένα συμβολικό ποσό π.χ. του ενός ευρώ στον Σύλλογο των συνταξιούχων; Ή να το δωρίσετε στο σύλλογο των συνταξιούχων; (πόσο καιρό είναι στην κατοχή σας και τι κάνατε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να το νοικιάσετε;)

20. Αληθεύει 1. Ότι μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου που είναι μάρτυρες στα δικαστήρια, αναφέρουν ότι η αξία των ακινήτων είναι 10.000.000 ευρώ; Και από πού αντλούνται αυτές οι δηλώσεις; 2. Αληθεύει ότι δώσατε στον αναλογιστή ως αντικειμενική αξία των ακινήτων 6.700.000 ευρώ;

Εμείς ζητάμε για να δούμε την πραγματική αξία, ώστε η τροποποίηση να είναι ουσιαστική, ρεαλιστική και αληθινή, να βγείτε στην αγορά μέσω εφημερίδων κλπ, για να δούμε την προσφορά και την ζήτηση. Και από εκεί θα βγάλουμε ουσιαστικά συμπεράσματα. Και γιατί δεν προχωράτε σε μια διαδικασία να έρθει εκτιμητής όπου θα απεικονίσει αυτό που αξίζουν τα ακίνητα;

21.Δεν μας απαντήσατε ακόμα, ποιος ο λόγος που δεν ανανεώσατε την σύμβαση της προηγούμενης μηχανογράφου; Λόγω υψηλής αμοιβής της; Εσείς οι ίδιοι την πρώτη φορά που αναλάβατε τη διοίκηση του Ταμείου, ανανεώσατε τη σύμβαση;  Αν ναι, τότε γιατί την ανανεώσατε; Τι είχε αλλάξει και δεν την ανανεώσατε μετά; Διαπιστώσατε κάτι; Λόγω μη επάρκειας των γνώσεων και ικανοτήτων της; Εμείς, ανεξάρτητα τις όποιες άλλες διαφορές μας τις οποίες τις εκφράσαμε και δημοσίως, πιστεύουμε ότι είχε και ικανότητες και δυνατότητες. Αν αυτά που διαδίδονταν και δεν ξέρουμε από πού, ότι δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις, τότε γιατί δεν προχωρούσατε σε άλλες ενέργειες;

22.Δεν μας απαντήσατε ακόμα , όταν προσλάβατε πριν ένα χρόνο τον νέο μηχανογράφο, ποια ήταν η αμοιβή του, αν υπήρξε αγορά νέου μηχανογραφικού πακέτου με κόστος 10.000 ευρώ και αν του δώσατε κάποιο bonus και πόσο ήταν αυτό; και με τι αιτιολογία; Εμείς δεν έχουμε κάτι με τον συγκεκριμένο μηχανογράφο και πρώην συνάδελφό μας.. Και ρωτάμε, αποχώρησε; Παραιτήθηκε;  Ποιοι λόγοι τον οδήγησαν σε αυτό; Τι συνέβη; Μπορείτε να μας εξηγήσετε;

23.Αληθεύει ότι προσλάβατε νέο μηχανογράφο; Από πού; Και ποια είναι τα προσόντα του; Για πόσο χρονικό διάστημα; Και ποια είναι η αμοιβή του;

24.Ανανεώσατε ξανά  την σύμβαση της υπαλλήλου, με πόσα χρήματα και γιατί; Είναι απαραίτητη; Τώρα δεν υπάρχουν ούτε πρωτόκολλα, ούτε τίποτε άλλο. Μπορεί να ανταπεξέλθει η ετέρα υπάλληλος. Και τότε που λέγατε ότι την ανανεώσατε για να περνάει πρωτόκολλα λόγω εθελούσιων εξόδων συναδέλφων, τώρα τι υπάρχει; Ποιες εργασίες κάνει; Και με πόσα χρήματα; Διότι πληρώνεται από τις εισφορές των ασφαλισμένων; Η άλλη κοπέλα που εργάζεται στο Ταμείο μπορεί να ανταποκριθεί. Συνεχίζετε να της δίνετε ακόμα οδοιπορικά; Με ποια απόφαση; Αν ναι, για ποιο λόγο; Ακολουθείται νομότυπα αυτό;

25.Γιατί δεν ζητήσατε να γίνουν προσλήψεις παιδιών συναδέλφων ή εν αναμονή συνταξιούχων και για μηχανογράφο και για υπάλληλο του ταμείου; Όταν κάποιοι συνδικαλιστές πιο παλιά έλεγαν γιατί δεν γίνονται προσλήψεις από παιδιά συναδέλφων… σήμερα γιατί σιωπούν εκκωφαντικά;

26.Πόσο μας στοίχισε το φωτοτυπικό μηχάνημα που έχετε νοικιάσει; Με τα χρήματα αυτά μπορούσαμε να έχουμε αγοράσει δικό μας;

27.Ποια είναι η θέση σας για την υπόθεση των κοινοχρήστων του κτιρίου της πολυκατοικίας όπου συστεγαζόμαστε και υπάρχει πρόστιμο μη καταβολής ενσήμων του θυρωρού στο ΙΚΑ;  Για δύο χρόνια είχε το Ταμείο την διαχείριση. Τότε δεν γινόταν η καταβολή των ενσήμων του θυρωρού στο ΙΚΑ. Ποιος ήταν ο έφορος τότε του Ταμείου που είχε τη διαχείριση σύμφωνα με το καταστατικό; Και ποιος ή ποια υπάλληλος είχε την διαχείριση και αμείβονταν γι αυτό; γιατί έχουν ουσιαστική ευθύνη. έχει επιβληθεί πρόστιμο στο Σύλλογο και σε εσάς αλλά εμάς μας απασχολεί ο Σύλλογος το οποίο ανέρχεται από  5.000 έως 7.000 ευρώ από τις εισφορές των εργαζομένων.  Και σε συγκεκριμένες συνελεύσεις δεν παραβρεθήκατε όπου είχε τεθεί ως θέμα η συγκεκριμένη υπόθεση; Γιατί;

28.Εφόσον είστε νόμιμοι για τις 7.000 ευρώ που δίνετε ως έναντι, γιατί δεν δίνεται 7.000 στους ασφαλισμένους που δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ προκαταβολή; Αυτοί απλώς συνεισφέρουν… συνεισφέρουν…

29.Δημιουργήσατε site του Ταμείου και καλά κάνατε. Όμως ο σκοπός του site είναι να ενημερώνει τους ασφαλισμένους. Το κάνετε; Ή  απλά το δημιουργήσατε για να το έχετε; Που βρίσκεται η πορεία του Ταμείου; Ποιες αποφάσεις έχετε πάρει; Γιατί δεν κοινοποιείτε τις αποφάσεις του Δ.Σ. για να ενημερώνονται πλήρως οι ασφαλισμένοι; Ξέρετε πόσο καιρό έχετε να ενημερώσετε το site σας; Εδώ έγιναν αλλαγές στο Δ.Σ. και δεν τις αναρτήσατε. Οι ανακοινώσεις στο site σας είναι μία στις 7 Νοεμβρίου 2013, η άλλη 21 Ιουλίου 2014 και η Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015.

30.Από ότι πληροφορηθήκαμε παραιτήθηκαν κάποια μέλη από το Δ.Σ. Γιατί; Και γιατί δεν αναρτήσατε στο  site ότι  εισήλθαν κάποια νέα μέλη στο Δ.Σ. και ποιες θέσεις πήραν;

31.Πόσοι είναι οι εν αναμονή συνταξιούχοι; Και πόσα χρήματα αναλογούν στον καθένα σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό; Διότι αν είναι γύρω στα 700 άτομα με ένα μέσο όρο εφάπαξ των 50.000 ευρώ τότε μιλάμε για 350.000,00 ευρώ.

32. Ζητάμε να μας δώσετε τις καταστάσεις με τις διευθύνσεις όλων των εν αναμονή συνταξιούχων για να τους αποστέλλουμε τις ανακοινώσεις μας για να έχουν αμφίπλευρη ενημέρωση. Και αν πράγματι μας τις στείλετε τότε θα αναλάβουμε και το καταστατικό όπως θα κάνουμε για τους εν ενεργεία να το καλύψουμε και για τους ασφαλισμένους.

33.  Έχετε ασφαλίσει όλα τα ακίνητα; Αν ναι σε ποια ασφαλιστική; Και με ποια διαδικασία κάνατε την επιλογή;

34. Τέλος θέλουμε να μας πείτε, δεσμεύεστε ότι και ο τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα της Γενικής Τράπεζας, θα πάρει εφάπαξ; Και πόσο;

35.  Έχει οριστεί ημερομηνία πραγματοποίησης Γ.Σ. σύμφωνα με άρθρο 7 παρ. 4 του καταστατικού του ΤΑΠΓΤΕ; Αν όχι, γιατί;

 

 

 

 

 

 

 

Για το Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ

      Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας

 Χ. Τασσόπουλος                Β. Δεκούλος

ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ “ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ” ΚΑΙ “ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΜΕ ΣΤΟ ΤΑΠΓΤΕ. ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.

ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΠΕΡΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΖΩΗ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ.

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα