Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΣΤΟΝ Δ/ΤΗ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. Θ. ΤΣΟΥΚΑΤΟ

 

 

 

 

 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΜΕ ΣΤΟΝ Δ/ΝΤΗ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. Θ. ΤΣΟΥΚΑΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ

Υ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.


Το προεδρείο του ΣΥΓΤΕ

Χ. Τασσόπουλος, Μ. Μπακατσούλα, Β. Δεκούλος, Γ. Σιαμπάνη, Κων/νος ΚονιστήςΠρος

τον Δ/ντή Ανθρ. Δυναμικού της Τράπεζας Πειραιώς

κ. Θ. Τσουκάτο

Αθήνα, 28 Μαΐου 2015

Α.Π. 357

 

Κύριε Δ/ντά,

Ζητάμε όπως ενεργήσετε και εκδοθεί συγκεκριμένη εγκύκλιος, ώστε οι υπάλληλοι της πρώην Γενικής να

έχουν το δικαίωμα και την δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενοποίησης του αποταμιευτικού

προγράμματος για τα τέκνα τους.


Είναι γνωστό ότι ένα ποσοστό το καλύπτει η Τράπεζα και ένα ποσοστό οι συνάδελφοι – γονείς.

Πιστεύουμε ότι είναι ένα δίκαιο αίτημά μας που πηγάζει μέσα από την Επιχειρησιακή Σύμβαση. Για το

λόγο αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να τύχουμε και εμείς όλων αυτών των ευεργετημάτων.

Για το Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ

Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας

Χ. Τασσόπουλος                Β. Δεκούλος

 

 

Προς

τον Δ/ντή Ανθρ. Δυναμικού της Τράπεζας Πειραιώς

κ. Θ. Τσουκάτο

Αθήνα, 28 Μαΐου 2015

Α.Π. 358

Κύριε Δ/ντά,

Είναι γνωστό ότι υπήρξαν νέα φύλλα αξιολόγησης. Οι συνάδελφοι μας και μέλη του Συλλόγου μας, μετά

την διαπραγμάτευση την οποία είχαμε, δεν θα αξιολογηθούν φέτος. Όμως από το νέο χρόνο που θα

ξεκινήσει η αξιολόγηση, προτείνουμε να μην λαμβάνεται υπόψη η στοχοθεσία για τον αξιολογούμενο.


Πιστεύουμε ότι μετά την φετινή τελική αξιολόγηση, με καλή θέληση και πρόθεση, θα βρούμε τα σημεία

τα οποία μπορούν να τροποποιηθούν και να αποβούν σε όφελος όλων.


Μια ακόμη πρότασή μας είναι ότι όταν θα αξιολογηθούν από το νέο χρόνο οι συνάδελφοι της πρώην

Γενικής, να συμμετέχει στην Επιτροπή και ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας, χωρίς τούτο να σημαίνει ότι

τίθεται καμία αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Προέδρου του αντιπροσωπευτικού συλλόγου κ. Κάκκα.

Είναι καθαρά για λόγους αρχής και δεοντολογίας.

Για το Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ

Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας

Χ. Τασσόπουλος                     Β. Δεκούλος

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα