Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

 

Συνάδελφοι,

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28

Μαϊου 2015 και μετά από εισήγηση του Προέδρου του Συλλόγου μας Χ. Τασσόπουλου, καλύφθηκαν τα

παρακάτω αξιώματα :


α) το αξίωμα του Εφόρου καλύφθηκε από την συνάδελφο Μ. Μπακατσούλα η οποία κατέχει και το

αξίωμα της Αντιπροέδρου και

β) το αξίωμα του Αναπλ. Ταμία καλύφθηκε από την συνάδελφο Γ. Σιαμπάνη η οποία κατέχει και το

αξίωμα της Αναπλ. Γεν. Γραμματέως


Αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι το προεδρείο είναι εδώ, ενωμένο, δίπλα σε όλους τους συναδέλφους.


Το προεδρείο του ΣΥΓΤΕ

Χ. Τασσόπουλος, Μ. Μπακατσούλα, Β. Δεκούλος, Γ. Σιαμπάνη, Κων/νος Κονιστής

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα