Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ Δ/ΝΤΗ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. Θ. ΤΣΟΥΚΑΤΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 

 

 

 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΜΕ ΣΤΟΝ Δ/ΝΤΗ ΑΝΘΡ.

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. Θ. ΤΣΟΥΚΑΤΟ Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΟΒΑΡΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΠΑΣΑ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.

 

Προς

τον Δ/ντή Ανθρ. Δυναμικού της Τράπεζας Πειραιώς

κ. Θ. Τσουκάτο

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015

Α.Π. 365

κύριε Διευθυντά,

Θέλουμε να σας επισημάνουμε, ότι παρόλο που αποφασίστηκε η ομογενοποίηση των επιτοκίων όσον αφορά τα δάνεια, δεν μπορούν ακόμη οι υπάλληλοι του Ομίλου να αιτηθούν την προνομιακή αυτήν τιμολόγηση, γιατί δεν έχουν δημιουργηθεί οι πρόσθετες πράξεις που απαιτούνται για την αλλαγή.

Επίσης, όσον αφορά στους υπαλλήλους της Γενικής, η προνομιακή τιμολόγηση δεν έχει ισχύ, γιατί ήδη προϋπήρχε. Οπότε θα έπρεπε να είχαν φροντίσει οι αρμόδιοι με την απορρόφηση της Τράπεζάς μας να είχε γίνει η οποιαδήποτε μετατροπή στις συμβάσεις των υπαλλήλων της Γενικής.

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, δεν έχει γίνει καμία ενημέρωση από την Τράπεζα αναφορικά με το ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για την είσπραξη και ανανέωση των ασφαλιστηρίων.

Στις περιπτώσεις ρύθμισης δανείων, οι υπάλληλοι της Γενικής δικαιούνταν στην πρώτη ρύθμιση τα επιτόκια της προνομιακής τιμολόγησης. Αυτό ισχύει τώρα;

Επίσης, στην Γενική, είχε επιτευχθεί ότι για τα προσωπικά δάνεια, θα γίνονταν έκτακτες «επιτροπές», πλην της μίας φοράς το μήνα,σε περίπτωση που συνέτρεχαν σοβαροί λόγοι (υγείας κοκ).

Επιπλέον, αν υπήρχαν υπάλληλοι οι οποίοι τους δινόταν η δυνατότητα να πάρουν στεγαστικό δάνειο, γινόταν ξεχωριστή επιτροπή για να μην χαθεί η διαδικασία η οποία μπορεί να ήταν ωφέλιμη για τον υπάλληλο.

Πιστεύουμε ότι είναι σοβαρά και ουσιαστικά θέματα που αφορούν τους υπαλλήλους του Ομίλου και ζητάμε άμεσα τις ενέργειές σας.


Για το Δ.Σ. του ΣΥΓΤΕ

Η Αντιπρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας

Μ. Μπακατσούλα                     Β. Δεκούλος

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα