Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ Δ/ΝΤΗ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. Θ. ΤΣΟΥΚΑΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

 

 

 

 

ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΜΕ ΣΤΟΝ Δ/ΝΤΗ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ κ. Θ.

ΤΣΟΥΚΑΤΟ Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Προς

τον Δ/ντή Ανθρ. Δυναμικού της Τράπεζας Πειραιώς

κ. Θ. Τσουκάτο

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015

Α.Π. 367

 

κύριε Διευθυντά,

σε συνέχεια της επιστολής που σας είχαμε αποστείλει σχετικά με υπόλοιπα αδειών προηγουμένων ετών,

συναδέλφων μελών του Συλλόγου μας, οι οποίες είτε δεν έχουν δοθεί, είτε δεν έχουν πληρωθεί, ζητάμε

να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα αν και όπου χρειάζεται.


Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εύρυθμης λειτουργίας των καταστημάτων ή διοικητικών κέντρων, ζητάμε

να πληρωθούν οι άδειες, με την προϋπόθεση ότι το επιθυμούν και ότι θα ερωτηθούν και οι ίδιοι οι

συνάδελφοι.

Αυτή η θέση και πρότασή μας, αφορά όλους τους υπαλλήλους του Ομίλου.

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα