Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΕ Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΣΕΕ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΕ  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
2/10/2014

«Τα συμπεράσματα της  Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) δεν επιδέχονται παρερμηνείες και στρεβλώσεις»

Όποιος διαβάσει το τελικό ανακοινωθέν του ILO με τα συμπεράσματα της τριμερούς συνάντησης (επισυνάπτεται το σχετικό κείμενο) οδηγείται αβίαστα και ασφαλώς στα  εξής:

 ΟΧΙ στην απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων

 ΟΧΙ στην ανταπεργία των εργοδοτών

 ΝΑΙ στο σύστημα σταθερής και απρόσκοπτης απόδοσης των εισφορών προς τις συνδικαλιστικές  οργανώσεις.

ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ….ούτε αστερίσκοι, ούτε υποσημειώσεις.

Είναι λυπηρό ότι ορισμένα μέσα «αναμάσησαν» κυβερνητικά επιχειρήματα -αν όχι προπαγάνδα – κατά των συνδικάτων και των συνδικαλιστών.
Για όποιον αντιλαμβάνεται τη δύσκολη και κρίσιμη φάση της χώρας και του λαού της, είναι εύκολο να αντιληφθεί ότι δεν είναι δυνατόν να κυριαρχείται ο δημόσιος διάλογος για περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης.
Άλλωστε ο Ελληνικός λαός ταλαιπωρείται από τις ανεπάρκειες του πολιτικού συστήματος και όχι απ’ αυτές των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Αλήθεια ποιο είναι το πρωτεύον; H ατιμωρησία και ο «Nόμος Περί Ευθύνης Yπουργών» ή η διαφάνεια στα συνδικάτα για τα οποία «κόπτεται» η Εκτελεστική Εξουσία»; (δηλαδή οι Υπουργοί).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ILO

Συμπεράσματα της Ελληνικής Τριμερούς Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου.

Συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από τους Έλληνες Κοινωνικούς Εταίρους και το Υπουργείο Εργασίας στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου, η οποία συντονίσθηκε από το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου.

 Αναφορικά με το νομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες που διέπουν τις ομαδικές απολύσεις στην Ελλάδα, η συγκριτική μελέτη του Γραφείου και η σχετική αξιολόγηση των νέων διαδικασιών  κατέληξε πως το ισχύον νομικό πλαίσιο σε αυτό το πεδίο εναρμονίζεται με τα κοινοτικά και διεθνή εργασιακά στάνταρντς. Η πλευρά των Εργοδοτών υπογράμμισε τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων στην περίπτωση αναδιάρθρωσης και/ή συγχωνεύσεων και εξαγορών, ενώ η πλευρά των Εργαζόμενων τόνισε την ανάγκη για σεβασμό των δικαιωμάτων ενημέρωσης και διαβούλευσης.

Οι κοινωνικοί εταίροι επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους στις τριμερείς διαδικασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), όπως τροποποιήθηκε προσφάτως. Πρότειναν στην κυβέρνηση μέτρα για την θεσμική ενίσχυση και ενδυνάμωση του ΑΣΕ και συμφώνησαν πως το Γραφείο θα μπορούσε να βοηθήσει ως προς την παρακολούθηση της λειτουργίας του για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 ανταπεργία εργοδοτών -«λόκ-άουτ». Όλα τα μέρη αναγνώρισαν πως δεν υπάρχει λόγος να τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία. Στη βάση της συγκριτικής μελέτης που παρουσιάστηκε, και αναφορικά με την τεχνική διάσταση του θέματος, διαπιστώθηκε πως οι εργοδότες που λειτουργούν με καλή πίστη, διαθέτουν κατάλληλα και επαρκή  νομοθετημένα μέσα που διασφαλίζουν την προστασία τους βάσει των σχετικών διατάξεων του αστικού κώδικα, δικαστικού ελέγχου, κλπ.

 «συλλογική/συνδικαλιστική δράση»: η συγκριτική μελέτη κατέδειξε πως η εθνική νομοθεσία για την προστασία της λειτουργίαw των συνδικάτων συνάδει με τους κανόνες και την πρακτική της Ε.Ε. Η πλευρά των εργαζόμενων υπογράμμισε τον ιστορικό και εμβληματικό χαρακτήρα του νόμου 1264/1982, ο οποίος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί ορόσημο για τα θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα.

Οι εργοδότες ανέφεραν πως από την έναρξη ισχύος του νόμου 1264/1982, έχουν υπάρξει τομείς που χρήζουν βελτίωσης, καθώς επίσης και πρακτικές που αλλοιώνουν και στρεβλώνουν το νόμο.

Επίσης, τα μέρη συμφώνησαν πως ένα σταθερό και απρόσκοπτο σύστημα απόδοσης των εισφορών των εργαζομένων είναι πρωταρχικής σημασίας για τη λειτουργία των συνδικάτων.

Οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν περαιτέρω να ξεκινήσουν συνομιλίες προκειμένου να προσδιορίσουν εν δυνάμει θέματα και σημεία προς συζήτηση, με τη στήριξη του ILO.

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα