Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ RBU

admin-ajax

ΑΘΗΝΑ, 23 Οκτωβρίου 2019

Συνάδελφοι,

Σήμερα το πρωί, στα γραφεία της ΟΤΟΕ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων των συλλόγων ΣΕΥΤΠΕ, ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ, των παρατάξεων ΔΑΚΕ, ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ από το ΣΕΤΑΠ καθώς και σημαντικού αριθμού εργαζομένων του τομέα διαχείρισης κόκκινων δανείων, προκειμένου να συζητήσουμε και να συναποφασίσουμε για την αντίδρασή μας στις πρόσφατες προτάσεις της Τράπεζας.

Κατά τη συνάντηση εκδόθηκε κοινό ψήφισμα, το οποίο παραθέτουμε στη συνέχεια, με τις θέσεις και τις αποφάσεις των συμμετεχόντων.

Επίσης, κατόπιν συνεργασίας των νομικών συμβούλων των σωματείων, συντάχθηκε σχέδιο επιστολής, το οποίο μπορούν όσοι συνάδελφοι επιθυμούν, να στείλουν στην Τράπεζα, ως απάντηση στην επιστολή με την οποία τους προτείνεται είτε τοποθέτηση σε απομακρυσμένα καταστήματα, είτε πρόσληψη στη θυγατρική της Τράπεζας PDS ή εθελούσια έξοδος.  Κοινή θέση όλων των σωματείων, των παρατάξεων  και των εργαζομένων που συμμετείχαν στη σημερινή συνάντηση είναι ότι η Τράπεζα οφείλει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της από τη συμφωνία της 25.7.2019 και ότι όλοι οι σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στην Τράπεζα θα πρέπει μαζί με την ΟΤΟΕ να αναλάβουν άμεσα δράση προς κάθε κατεύθυνση για την προστασία των εργαζομένων του τομέα κόκκινων δανείων.

Ο Σύλλογος μας θα συμμετέχει, όπως πάγια πράττει έως σήμερα, σε κάθε προσπάθεια, νομική  ενέργεια και συλλογική δράση για να δοθεί ένα οριστικό τέλος στην ταλαιπωρία που υφίστανται οι συνάδελφοι των κόκκινων δανείων.  Η τήρηση των συμφωνηθέντων και η ουσιαστική αξιοποίηση των ικανών και έμπειρων συναδέλφων, με όρους διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και αξιοκρατίας είναι για τον σύλλογό μας αδιαπραγμάτευτη.      

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σήμερα 22 Οκτωβρίου του 2019 σε έκτακτη συνάντηση στα γραφεία της ΟΤΟΕ εκπροσώπων των συλλόγων ΣΕΥΤΠΕ, ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ, των παρατάξεων ΔΑΚΕ, ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ από το ΣΕΤΑΠ καθώς και σημαντικού αριθμού εργαζομένων, συζητήθηκαν εκτενώς οι τελευταίες εξελίξεις στο φλέγον ζήτημα των εργαζομένων στον τομέα διαχείρισης των κόκκινων δανείων της τράπεζας και αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

  1. Απορρίπτονται στο σύνολό τους οι προτάσεις της διοίκησης για τους εργαζομένους που κάνοντας χρήση της συμφωνίας μεταξύ Τράπεζας – ΟΤΟΕ και αντιπροσωπευτικού συλλόγου, έμειναν στην τράπεζα και εδώ και πέντε εβδομάδες δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα σε άλλη οργανική θέση σύμφωνα με την εμπειρία τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς, την οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου και κυρίως την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Οι προτάσεις που η τράπεζα έχει καταθέσει που εκτός των άλλων περιλαμβάνει μετακίνηση ανά την επικράτεια, καθιστούν σοβαρή βλαπτική μεταβολή παραβιάζοντας κατάφορα την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.
  2. Καλούμε την Ομοσπονδία μαζί με τους έξι συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην Πειραιώς, να κάνουν παρέμβαση στη διοίκηση και να επιβάλλουν την πιστή τήρηση της συμφωνίας ώστε άμεσα όλοι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε υποχρεωτική άδεια να τοποθετηθούν σε άλλη οργανική θέση με τις παραπάνω προϋποθέσεις.
  3. Λόγω της μη τήρησης της εν λόγω συμφωνίας από την Τράπεζα καλούμε την Ομοσπονδία να προσκαλέσει σε συνεννόηση με τους συλλόγους, σύγκληση τριμερούς διαμεσολάβησης για να τηρηθεί η συμφωνία.
  4. Άμεσα θα συνταχθεί, με συμφωνία των νομικών συμβουλών των τριών συλλόγων, απάντηση των εργαζομένων που έχουν ήδη γίνει αποδέκτες των απαράδεκτων προτάσεων της διοίκησης οι οποίες καθιστούν σοβαρή βλαπτική μεταβολή, παραβιάζοντας το δικαίωμα στην πραγματική εργασία.
  5. Να οργανωθεί άμεσα κοινή δράση των συλλόγων με ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων συμπεριλαμβανομένων  παραστάσεων διαμαρτυρίας έξω από καταστήματα και υπηρεσίες της Τράπεζας με διανομές ενημερωτικών φυλλαδίων με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τα τεκταινόμενα  στην Τράπεζα Πειραιως .
  6. Καλούμε την Ομοσπονδία υλοποιώντας την απόφαση της τελευταίας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Γραμματείας όπως αυτή δημοσιοποιήθηκε στην Νο 21 ανακοίνωση της, να πάρει άμεσα πρωτοβουλία και να συντονίσει τη δράση όλων των συλλόγων μελών της με σκοπό, σε περίπτωση συνέχισης της αδιαλλαξίας από την πλευρά της διοίκησης στη μη τήρηση της συμφωνίας που η ίδια υπέγραψε, την συνδικαλιστική πίεση με ανάληψη ανάλογων δράσεων.

Από τον εκτενή διάλογο που αναπτύχθηκε είναι κοινή πεποίθηση όλων των συμμετεχόντων ότι αν και η δράση πρέπει να είναι ενωτική και συλλογική, εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την τελική και πλήρη δικαίωση όλων των εργαζομένων,  με όσους θελήσουν να συμμετέχουν σε αυτόν.

Για το Δ.Σ του ΣΕΥΤΠΕ                                        Για το Δ.Σ του ΕΣΕΤΠ

      Ο Πρόεδρος                Ο Γ. Γραμματέας                             Ο Πρόεδρος         Ο Γ. Γραμματέας

             Μπεμπένης Εμμ.         Γοίλιας Ισ.                                           Γουγούλης Γ.          Τσιμρόγλου Μ.

 

Για το Δ.Σ του ΣΥΓΤΕ

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γ. Γραμματέας

   Πολύζος Φ.                                         Γεωργούλης Δ.

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Σε συνέχεια της από 21.10.2019 ανυπόγραφης επιστολής που μου κοινοποιήσατε αναφορικά με τις εναλλακτικές δυνατότητες: α) μετακίνησής μου σε κατάστημα εκτός του τόπου διαμονής μου, β) πρόσληψής μου από τη θυγατρική εταιρεία Piraeus Direct Solutions και γ) ένταξής μου σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, σας καθιστώ σαφές ότι εμμένω στην ήδη διατυπωθείσα ρητή δήλωση βούλησής μου να απασχοληθώ σε οργανική θέση στην Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά μου προσόντα και πλησίον του τόπου διαμονής μου. Σας υπενθυμίζω ότι η επιλογή της παραμονής μου στην Τράπεζα Πειραιώς έλαβε χώρα κατ’ ενάσκηση δικαιώματος μου που απορρέει από την από 25.07.2019 ενοχική συλλογική συμφωνία σας με την ΟΤΟΕ. Στο πλαίσιο αυτό αποκρούω την από 21.10.2019 επιστολή σας, δεδομένου ότι οι δήθεν εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησής μου και η πρόταση σας για την οικειοθελή μου αποχώρηση, παρά τον προσχηματικά και μόνο εθελοντικό τους χαρακτήρα, λαμβάνουν χώρα ενώ τελώ σε καθεστώς αναγκαστικής αδείας κατά προφανή παραβίαση του δικαιώματος μου στην πραγματική απασχόληση και της από 25.07.2019 ενοχικής συλλογικής συμφωνίας με την ΟΤΟΕ. Πέραν των ανωτέρω, σας επισημαίνω ότι με τις προτεινόμενες εκ μέρους σας εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησής μου, καθώς και με την πρότασή σας για τη συμμετοχή μου σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, παραβιάζεται κατάφωρα η αρχή της ίσης μεταχείρισης, αφού ήδη έχει δρομολογηθεί η διαδικασία τοποθέτησης μεγάλης ομάδας συναδέλφων μου σε υπηρεσίες κοντά στον τόπο διαμονής τους.. Σας καλώ για άλλη μια φορά να τηρήσετε τις δεσμεύσεις σας, να εγκαταλείψετε την τακτική της άσκησης ψυχολογικής πίεσης και να αξιοποιήσετε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μου σύμφωνα με την καλή πίστη και τους όρους της από 25.7.2019 συλλογικής συμφωνίας.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2019

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα