Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΓΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΕΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή που αποστείλαμε στον Εντεταλμένο Σύμβουλο της ΓΤΕ, ως προς το θέμα του συντεταγμένου στην αγγλική και γαλλική γλώσσα κειμένου που εστάλη στους συναδέλφους στις 29/4/2011 .

Καταγγείλαμε και καταδικάσαμε την ενέργεια αυτή και καλέσαμε τη διοίκηση να συμμορφωθεί με τους νόμους της χώρας μας, διαφορετικά δηλώσαμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια. Παράλληλα αποστείλαμε επιστολή και στον Συνήγορο του Πολίτη.

Σας επισημαίνουμε για ακόμα μια φορά: Αυτά τα κείμενα αλλά και το περιεχόμενό τους να μην τα λαμβάνετε υπόψη. Θα λαμβάνετε υπόψη σας μόνο τα συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα έγγραφα.

Πρέπει να καταλάβουν οι Διοικούντες, ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα και χρησιμοποιούμε την Ελληνική γλώσσα σε κάθε διακίνηση οποιουδήποτε εγγράφου.

Είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν τους νόμους της Ελλάδας.

Για αυτό αντιδράσαμε από την πρώτη φορά που παρατηρήθηκε κάτι ανάλογο άμεσα με τα γνωστά αποτελέσματα. Έχει ήδη δοθεί εντολή στο νομικό μας σύμβουλο, ως προς την απάντηση της Διοίκησης, και αναλόγως αυτής θα προχωρήσουμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

Συνάδελφοι,

Πρέπει να είστε όλοι συσπειρωμένοι στο Σύλλογο, γιατί δίνει αγώνα και λύσεις στα όποια προβλήματα προκύπτουν για τους συναδέλφους . Όλοι συσπειρωμένοι στο Σύλλογο.

Ο Σύλλογος είναι η δύναμή σας.

 

 

Αθήνα, 3/5/2011

Α.Π. 44

Προς τον Εντεταλμένο Σύμβουλο της ΓΤΕ

κ. Εμ. Μαρτέν

Κύριε Εντεταλμένε,

Με την ανακοίνωσή μας στις 29/4/2011 καταγγείλαμε και καταδικάσαμε την αποστολή κειμένου σε όλους τους εργαζόμενους της Τράπεζας – το οποίο είχε συνταχθεί στην Αγγλική γλώσσα –και στην οποία ζητούσαμε από τους συναδέλφους να μην ληφθεί υπόψη.

Μετά την ανακοίνωσή μας και ώρα 10.45 πμ εστάλη από την Μονάδα Μονίμων Ελέγχων – Μονάδα Εποπτείας Συμμόρφωσης Θεσμικού Πλαισίου της Διοίκησης , ενημερωτικό μήνυμα στους συναδέλφους το οποίο έγραφε να μην ληφθεί το συγκεκριμένο μήνυμα υπόψη.

Την ίδια ημέρα και ώρα 21.45 μ.μ. εστάλη νέο ηλεκτρονικό μήνυμα από τον ίδιο αποστολέα , συντεταγμένο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, πράγμα απαράδεκτο όταν η έδρα της Τράπεζας είναι στην Ελλάδα, όπου επίσημη γλώσσα είναι η ελληνική.

Για ακόμη μια φορά σας επισημαίνουμε ότι αυτό δεν είναι ανεκτό και ζητάμε όπως δώσετε άμεσα εντολή να μεταφραστεί στα Ελληνικά και να αποσταλεί εκ νέου στους εργαζόμενους.

Διερωτώμεθα πως στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα το μικρό όνομα των συναδέλφων γράφεται στα ελληνικά, και όλα τα υπόλοιπα γράφονται στα αγγλικά και γαλλικά. Ζητάμε να μας δώσετε άμεσα εξηγήσεις και να μας διευκρινίσετε αν το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) έφυγε μέσω της Societe Generale, ή μέσω άλλης εταιρείας θυγατρικής ή συνεργαζόμενης με την Societe Generale.

Από εκεί και πέρα θα ερευνήσουμε για το αν συντρέχει εν προκειμένω παραβίαση και άλλων διατάξεων που σχετίζονται με την προστασία της προσωπικότητας των εργαζομένων και των προσωπικών τους δεδομένων.

Αναμένουμε την απάντησή σας.

 

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα