Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

ΙΒΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΑΥΤΕΚΩ

ΙΒΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Η διαδικασία καταχώρησης ΙΒΑΝ θα είναι δυνατή από 23/12/2013 έως και 17/1/2014
Η πληρωμή των υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ και του ΤΑΥΤΕΚΩ στους ασφαλισμένους γίνεται πλέον μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ.
Προς τούτο απαιτείται να υπάρχει ο αριθμός ΙΒΑΝ του ασφαλισμένου.
Μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων του Ταμείο μας (περίπου 90%) δεν έχει
ενημερώσει το Ταμείο με τον παραπάνω αριθμό και επειδή οι τράπεζες κατ’ επανάληψη έχουν αρνηθεί για λόγους που αφορούν προσωπικά δεδομένα να δώσουν τους αριθμούς ΙΒΑΝ των υπαλλήλων-ασφαλισμένων, το ταμείο αποφάσισε να προτείνει στους ασφαλισμένους την απευθείας καταχώρηση
του ΙΒΑΝ προκειμένου να πληρωθούν.
Ο ασφαλισμένος θα καταχωρεί τα παρακάτω στοιχεία μέσω του site
taapt.gr τα οποία θα ελέγχονται από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.
Αν όλα τα στοιχεία είναι σωστά το σύστημα θα δίνει την δυνατότητα καταχώρησης του ΙΒΑΝ.
1. Αριθμός δελτίου ταυτότητας.
2. Αριθμός φορολογικού Μητρώου.
3. ΑΜΚΑ.
4. ΙΒΑΝ.
5. Ημερομηνία γέννησης.
6. Αριθμός τηλεφώνου.
Να σημειωθεί ότι το σύστημα δεν δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης σε περίπτωση λάθους.
Διόρθωση γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο της εφαρμογής και κατόπιν γραπτού αιτήματος του ασφαλισμένου το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοτυπία του βιβλιαρίου τραπέζης που θα φαίνονται τα στοιχεία και το ΙΒΑΝ.
Κάθε μέρα θα γίνεται εκτύπωση και αντιπαραβολή των εισαγομένων στοιχείων με τα υπάρχοντα στοιχεία στο Μητρώο του Ταμείου.
Αν όλα είναι σωστά θα ενημερώνεται το Μητρώο και οι κινήσεις που έχουν εκκαθαριστεί με τον ΙΒΑΝ.
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΒΑΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΑΠΟ 23/12/2013 ΕΩΣ ΚΑΙ 17/1/2014
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΒΑΝ
– Η διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει σε σύστημα:
– internet explorer
– Microsoft windows xp και windows 7.
– Μετάβαση από το ένα πεδίο στο άλλο γίνεται με tab.
– Είσοδος στο www.taapt.gr
Click αριστερό στο
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΙΒΑΝ»
Στο πάνω ή στο κάτω μέρος της σελίδας θα εμφανιστούν 3 επιλογές:
Άνοιγμα – Αποθήκευση – Άκυρο
Με click επιλέγουμε Άνοιγμα
Στην εμφανιζόμενη μάσκα
Καταχωρούμε για password: iban (ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΜΙΚΡΑ)
Τα άλλα πεδία: user name: ibanmhtr (ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΜΙΚΡΑ)
Logon T: TAAPTPGAE (ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΜΙΚΡΑ)
τα αφήνουμε ως έχουν.
1) Εμφανίζεται μία σημείωση για το λόγο και τον τρόπο καταχώρησης.
Αφού τη μελετήσουμε
επιλέγουμε ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
2) Στην επόμενη φόρμα
Καταχωρούμε κατά σειρά όπως εμφανίζονται
(Α.Μ.) Ταμείου Υγείας
(Α.Φ.Μ.) 9 ψηφία
(Α.Δ.Τ.) (Α123456)
ΗΜΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)
(Α.Μ.Κ.Α.) (11 ΨΗΦΙΑ)
(ΤΗΛ) (Κινητά ή σταθερά, τα ψηφία συνεχόμενα χωρίς κενά)
– H μετάβαση από το ένα πεδίο στο άλλο γίνεται με tab.
– Μετά την καταχώρηση αριστερο click στο
«ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΜΗΤΡΩΟ».
Γίνεται έλεγχος των παραπάνω στοιχείων και αν όλα είναι σωστά στη νέα μάσκα ΜΗΤΡΩΟ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Καταχωρούμε στο πεδίο ΑΡ. – ΛΟΓ. – ΙΒΑΝ το νούμερο που θέλουμε.
Αν το ΙΒΑΝ είναι σωστό ενεργοποιείται η επιλογή
ΑΠΟΔΟΧΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Με διπλό click.
Αν πριν την ΑΠΟΔΟΧΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ θέλουμε να γίνει διόρθωση σε κάποιο στοιχείο μπορούμε να επιστρέψουμε στην αρχική φόρμα καταχώρησης.
Αν το ΙΒΑΝ έχει δοθεί παλαιότερα και δεν χρειάζεται αλλαγή
Επιλέγουμε ΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ και έξοδος.
Αν έχει γίνει ΑΠΟΔΟΧΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
θα πρέπει να υπάρχει απάντηση του συστήματος για επιτυχή καταχώρηση.
Click OK
Σε περίπτωση προβλήματος Τηλ επικοινωνίας: 210-3605567
κα Κοτσάμπαση
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΦΑΚΑΚΗΣ

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα