Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

Αθήνα, 12/3/2013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικής Τράπεζας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

•    Η πρώτη Γενική Συνέλευση ορίζεται ημέρα Σάββατο 20/4/2013   και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα του ΣΥΓΤΕ (Σολωμού 20, 2ος όροφος)

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας
•    Η δεύτερη Γενική Συνέλευση ορίζεται ημέρα Τετάρτη 24/4/2013 και ώρα 5 μ.μ. στην αίθουσα του ΣΥΓΤΕ (Σολωμού 20, 2ος όροφος)

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας
•    Η Τρίτη (καταληκτική) Γενική Συνέλευση ορίζεται ημέρα Σάββατο 27/4/2013 και ώρα 9.00 πμ στην αίθουσα του ΣΥΓΤΕ (Σολωμού 20, 2ος όροφος) με ελάχιστο αριθμό για επίτευξη απαρτίας τα 120 μέλη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

•    Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του
•    Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός της επόμενης περιόδου
•    Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.

 

 

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα