Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024

ΣΤΙΣ 20 ΜΑΪΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΠΟΡΤΑΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

Τα 20 σημεία – SOS στις φετινές φορολογικές δηλώσεις

Πάνω από 8,5 εκατομμύρια άτομα θα κληθούν να συμπληρώσουν εντός των προσεχών εβδομάδων, μέσω Διαδικτύου, τις φετινές φορολογικές τους δηλώσεις και να αναγράψουν σ’ αυτές όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα που τυχόν απέκτησαν το 2012.
Τα σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουν φέτος ιδιαίτερα οι φορολογούμενοι, είναι τα ακόλουθα:

1.    Υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχουν φέτος όλοι οι ενήλικες με εξαίρεση όσους δηλώνονται ως «προστατευόμενα τέκνα» από τους γονείς τους. Συγκεκριμένα, από φέτος καθιερώνεται η υποχρέωση όλων των φορολογούμενων, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και δεν βαρύνουν φορολογικά τους γονείς τους, να υποβάλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και φορολογούμενοι 18 ετών και άνω που δεν είχαν καθόλου εισόδημα το 2012 υποχρεούνται φέτος να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Ωστόσο, δεν θα χρεωθούν με το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ καθώς η νέα νομοθεσία προβλέπει ότι όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν καθόλου εισόδημα εξαιρούνται του ελάχιστου αυτού τεκμηρίου.
2.    Όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν το 2012 εισοδήματα προερχόμενα αποκλειστικά από μισθούς ή συντάξεις, τα οποία δεν υπερέβησαν τις 5.000 ευρώ, δεν απαλλάσσονται φέτος από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, καθώς υπόκεινται στη γενικότερη διάταξη που προβλέπει ότι όλοι οι ενήλικες φορολογούμενοι οφείλουν να υποβάλουν δήλωση ανεξαρτήτως του εάν υπόκεινται ή όχι σε φόρο εισοδήματος.
3.    Το βασικό ατομικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος ανέρχεται στις 5.000 ευρώ. Δηλαδή όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν το 2012 εισοδήματα κάτω των 5.000 ευρώ δεν θα πληρώσουν φόρο.
4.    Ωστόσο, υποχρεωμένοι να πληρώσουν φόρο θα είναι και φέτος εκατομμύρια  χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι και άνεργοι φορολογούμενοι παρά το γεγονός ότι το ετήσιο πραγματικό εισόδημα που απέκτησαν το 2012 ήταν χαμηλότερο του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ. Κι αυτό επειδή θα εφαρμοστούν και φέτος τα ελάχιστα ποσά «τεκμηρίων διαβίωσης» των 3.000 ευρώ για τους άγαμους και των 5.000 ευρώ για τους έγγαμους στα οποία θα προστεθούν τα «τεκμήρια διαβίωσης» για τις κατοικίες στις οποίες διέμειναν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι και για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποίησαν το 2012, με αποτέλεσμα τα συνολικά τεκμαρτά εισοδήματα που θα προκύψουν για τους φορολογούμενους αυτούς να υπερβούν το όριο των 5.000 ευρώ.
5.    Για τους φορολογούμενους ηλικίας μέχρι 30 ετών, τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες που είχαν το 2012 ετήσιο εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ ισχύει αφορολόγητο όριο 9.000 ευρώ.
6.    Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν φέτος ηλεκτρονικά από τους ανεξαιρέτως φορολογούμενους, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που θα θέσει σε λειτουργία στις 20 Μαϊου η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, στις ιστοσελίδες www.gsis.gr και www.taxisnet.gr . Ως εκ τούτου, ακόμη και οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ που μέχρι πέρυσι είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους σε έντυπη μορφή, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στις αρμόδιες ΔΥΟ είτε μέσω των ΕΛΤΑ, θα υποχρεωθούν φέτος να χρησιμοποιήσουν το internet για να υποβάλουν τις δηλώσεις τους!
7.    Φέτος, οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων λήγουν στις 30 Ιουνίου για όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους.
8.    Στη φετινή φορολογική δήλωση πρέπει να αναγράφουν όλοι ανεξαιρέτως τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2012, ακόμη κι αυτά τα οποία φορολογήθηκαν αυτοτελώς κατά τη διάρκεια του 2012 (τόκοι καταθέσεων, ομολόγων, REPOS, μερίσματα εταιριών κ.λ.π.) ή απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος (ΕΚΑΣ, επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, αναπηρικές συντάξεις, κέρδη από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, μετοχές κ.λπ.). Σύμφωνα με νεότερη οδηγία του Υπουργείου Οικονομικών, ως εισοδήματα που πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά στις φετινές δηλώσεις θεωρούνται και οι παροχές υγείας των ταμείων περίθαλψης προς τους ασφαλισμένους τους (ποσά που χορηγήθηκαν ως συμμετοχή των Ταμείων στις δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των ασφαλισμένων τους κ.λπ.) Η αναγραφή όλων των προαναφερθέντων – αυτοτελώς φορολογηθέντων και φοροαπαλλαχθέντων – εισοδημάτων στις φορολογικές δηλώσεις δεν ήταν υποχρεωτική μέχρι πέρυσι. Από φέτος όμως, που καθίσταται πλέον υποχρεωτική η αναγραφή και αυτών των ποσών στη φορολογική δήλωση, οι δικαιούχοι τους, εφόσον έχουν συνολικά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, θα υπόκεινται και γι’ αυτά τα ποσά σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%. Το αποτέλεσμα θα είναι να πληρώσουν περισσότερο φόρο με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις.
9.    Τα εισοδήματα που θα δηλώσει φέτος κάθε φυσικό πρόσωπο από μισθούς, συντάξεις, εμπορικές επιχειρήσεις, ελεύθερα επαγγέλματα, γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ενοίκια θα αθροιστούν και το συνολικό ποσό που θα προκύψει θα υπαχθεί σε φόρο με βάση μια ενιαία φορολογική κλίμακα αποτελούμενη από 8 φορολογικά κλιμάκια (βλ. σχετικό πίνακα).
10.    Για κάθε φορολογούμενο με προσταυτευόμενα τέκνα, το βασικό αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 3.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα.
11.    Για τους φορολογούμενους με αναπηρία 67% και άνω, τους τυφλούς, τους νεφροπαθείς και τα θύματα πολέμου, το αφορολόγητο όριο της κλίμακας φόρου εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ.
12.    Στα μισθώματα κατοικιών επιφάνειας μέχρι 300τ.μ. επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος με συντελεστή 1,5%. Στα μισθώματα που προέρχονται από κατοικίες άνω των 300 τ.μ. και από επαγγελματικές ή εμπορικές μισθώσεις επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος 3%.
13.    Όσοι φορολογούμενοι δηλώσουν φέτος συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%. Στο εισόδημα που υπ0όκειται στην εισφορά αυτή περιλαμβάνονται και τα αφορολόγητα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά (επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, ΕΚΑΣ, κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, τόκοι από καταθέσεις, ομόλογα κ.λπ.). Η εισφορά αυτή θα υπολογιστεί με το εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος, δηλαδή θα προστεθεί στο φόρο αυτό ανεβάζοντας τη συνολική οφειλή. Για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις που υπερέβησαν τις 12.000 ευρώ το 2012, η εισφορά αυτή έχει ήδη προκαταβληθεί μέσω μηνιαίων κρατήσεων. Συνεπώς, για τους φορολογούμενους που απέκτησαν το 2012 ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ από μισθούς ή συντάξεις, όποιο πληρωτέο ποσό εισφοράς αλληλεγγύης αναγράφει το εκκαθαριστικό θα είναι αυτό που θα έχει απομείνει από το συμψηφισμό της προκαταβληθείσης μέσω μηνιαίων κρατήσεων εισφοράς με το συνολικό ποσό εισφοράς το οποίο αναλογεί στο άθροισμα όλων ανεξαιρέτως των εισοδημάτων τους (και από ακίνητα και από τόκους κ.λπ.).
14.    Όσοι φορολογούμενοι άσκησαν το 2012 ατομική εμπορική επιχείρηση, ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερο επάγγελμα θα πληρώσουν φέτος τέλος επιτηδεύματος, αυξημένο από τα 500 στα 650 ευρώ. Για όσους απέκτησαν το 2012 εισοδήματα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 εργοδότες ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 εργοδότη, το τέλος επιτηδεύματος παραμένει στα 500 ευρώ. Το τέλος επιτηδεύματος θα υπολογιστεί με το εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος, δηλαδή θα προστεθεί στο άθροισμα φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης, ανεβάζοντας τη συνολική οφειλή για όσους άσκησαν ατομικά το 2012 επιχειρήσεις ή ελεύθερα επαγγέλματα.
15.    Καταβλητέο ποσό φόρου μέχρι 300 ευρώ, το οποίο προκύπτει από την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, πρέπει να εξοφληθεί υποχρεωτικά εφάπαξ.
16.    Καταβλητέο ποσό φόρου άνω των 300 ευρώ, το οποίο προκύπτει από την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης πρέπει να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε 3 διμηνιαίες δόσεις εφόσον η βεβαίωσή του γίνει μέχρι τις 31-7-2013. Εάν η βεβαίωση του ποσού γίνει τους μήνες Αύγουστο ή Σεπτέμβριο, η εξόφληση πρέπει να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε δύο διμηνιαίες δόσεις, ενώ αν η βεβαίωση του ποσού γίνει από τον Οκτώβριο και μετά, η εξόφληση πρέπει να γίνει υποχρεωτικά και εφάπαξ.

 

Δαπάνες που μειώνουν το ποσό του φόρου κατά 10%

17.     Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία θα προκύπτει φόρος με βάση τη φορολογική κλίμακα, το ποσό του φόρου αυτού θα μπορεί να μειωθεί κατά το 10%.

 • Των ποσών που καταβλήθηκαν για ενοίκια κύριας κατοικίας. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.
 • Των ενοικίων που πληρώθηκαν για τη στέγαση προστατευόμενων τέκνων που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής της οικογένειας. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.
 • Των ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν για ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων ή ασθενείας. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 120 ευρώ για τον άγαμο και τα 240 ευρώ για τους έγγαμους.
 • Των διδάκτρων που καταβλήθηκαν σε φροντιστήρια μαθημάτων ή σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Για κάθε μέλος της οικογένειας για το οποίο καταβλήθηκαν δίδακτρα, το ανώτατο ποσό έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.
 • Των καταβληθέντων τόκων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ποσό δανείου μέχρι 200.000 ευρώ και σε κατοικία μέχρι 120 τ.μ.
 • Των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογούμενου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.
 • Του ποσού των εισφορών που καταβλήθηκαν από το φορολογούμενο σε ασφαλιστικά ταμεία.
 • Των δαπανών για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που εντάσσονται σε έργα του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ. Το ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 300 ευρώ.
 • Των χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν από το φορολογούμενο ως δωρεές ή χορηγίες στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους ιερούς ναούς, στις ιερές μονές Αγίου Όρους, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα κρατικά και τα δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία, στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, στα κοινωφελή ιδρύματα και τους κοινωφελείς φορείς, στους ερευνητικούς και τους τεχνολογικούς φορείς που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 • Των χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν από το φορολογούμενο λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.

 

 • Σε κάθε περίπτωση,  η έκπτωση των δωρεών και των χορηγιών διενεργείται εφόσον τα ποσά αυτών υπερβαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ. Το συνολικό ποσό των χρηματικών δωρεών και χορηγιών στο οποίο υπολογίζεται η έκπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του ετήσιου εισοδήματος που προκύπτει βάσει τεκμηρίων.

 

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ

1.    Ο τρόπος υπολογισμού του ποσού των αποδείξεων, που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε φορολογούμενος για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο όριο, δεν άλλαξε για τα εισοδήματα του 2012. Συνεπώς, και φέτος, κάθε φορολογούμενος με ετήσιο ατομικό – πραγματικό ή τεκμαρτό – εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ, πρέπει να έχει συγκεντρώσει αποδείξεις δαπανών έτους 2012 αξίας ίσης με το 25%  του εισοδήματός του. Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο ατομικό εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ πρέπει να έχει μαζέψει αποδείξεις αξίας 15.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, αν ο φορολογούμενος δεν έχει καταφέρει να μαζέψει την απαιτούμενη αξία αποδείξεων, τότε επί της διαφοράς που δεν έχει καλύψει θα πληρώσει 10%.
2.    Όλοι οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να διαφυλάξουν στα σπίτια τους τις αποδείξεις που μάζεψαν για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο όριο, καθώς και όλα τα άλλα δικαιολογητικά που αφορούν στις φορολογικές τους δηλώσεις. Σε περίπτωση ελέγχου οφείλουν να προσκομίσουν τις αποδείξεις και τα λοιπά δικαιολογητικά στις αρμόδιες ΔΟΥ.

 

Κλιμάκιο εισοδήματος

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο εισοδήματος

Σύνολο φόρου

5.000

0

0

5.000

0

7.000

10

700

12.000

700

4.000

18

720

16.000

1.420

10.000

25

2.500

26.000

3.920

14.000

35

4.900

40.000

8.820

20.000

38

7.600

60.000

16.420

40.000

40

16.000

100.000

32.420

100.000 & άνω

45

 

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Ποσά σε ευρώ)

 

Ετήσιο Εισόδημα

Αξία αποδείξεων που απαιτούνται

500

125

1.000

250

2.000

500

3.000

750

4.000

1.000

5.000

1.250

6.000

1.500

7.000

1.750

8.000

2.000

9.000

2.250

10.000

2.500

11.000

2.750

12.000

3.000

13.000

3.250

14.000

3.500

15.000

3.750

16.000

4.000

17.000

4.250

18.000

4.500

19.000

4.750

20.000

5.000

25.000

6.250

30.000

7.500

35.000

8.750

40.000

10.000

45.000

11.250

50.000

12.500

55.000

13.750

60.000

15.000

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα