Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ κ.Α.ΜΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ

Συνάδελφοι,
Σας παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή που αποστείλαμε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΤΕ με κοινοποίηση στους Γενικούς Διευθυντές του ομίλου Πειραιώς  κ. Κ. Γεωργίου και  στην κα. Ε. Κασελάκη για το θέμα που αναφέρεται στο ακροτελεύτιο  άρθρο 12 του προγράμματος εθελουσίας εξόδου περί «οικονομοτεχνικούς λόγους» ζητώντας από την Διοίκηση της Τράπεζας  την αποσαφήνιση αυτού. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μείζονος σημασίας το ζήτημα , αφορά όλους σας και κατά την άποψη μας για αποφυγή επιπτώσεων να το προσέξετε ιδιαίτερα. .
Εν αναμονή απάντησης από την Διοίκηση η θέση μας είναι να μην πράξετε βεβιασμένες κινήσεις έως ότου αποσαφηνιστεί πλήρως η σχετική διάταξη.

Αθήνα, 23/7/2013
Α.Π. 37
Προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΤΕ
κ. Α. Μάνο

κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,
Στο προτεινόμενο από εσάς πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου περιλαμβάνεται ακροτελεύτια διάταξη με τίτλο «επιφύλαξη δικαιωμάτων» με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Ακόμα και αν η Τράπεζα / Θυγατρική Εταιρία αποδεχθεί την πρόταση κάποιου εργαζόμενου, εάν στο μεσοδιάστημα και μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση συμβιβασμού, συντρέξει σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικοτεχνικών λόγων) η Τράπεζα / Θυγατρική Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του, οπότε δεν θα δικαιούται την αποζημίωση του Π.Α».
Η επιφύλαξη της τράπεζας όπως διατυπώνεται με το ως άνω περιεχόμενο προξενεί πολλά ερωτηματικά στους εργαζόμενους για την αληθή της έννοια. Επειδή τούτο εντείνει την ανησυχία και ανασφάλεια των εργαζομένων ενόψει της απόφασης που καλούνται να λάβουν για το αν θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εθελουσίας, σας καλούμε να παράσχετε κάθε αναγκαία διευκρίνιση για το περιεχόμενο της ως άνω επιφύλαξης. Σας επισημαίνουμε σε κάθε περίπτωση ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό Προσωπικού που ισχύει στην Τράπεζα οι οικονομικοτεχνικοί λόγοι δεν περιλαμβάνονται στην έννοια του σπουδαίου λόγου που δικαιολογεί την καταγγελία της σύμβασης, καταγγελία που σε κάθε περίπτωση μπορεί να λάβει χώρα μόνο εφόσον τηρηθεί το σύνολο των προβλέψεων του Οργανισμού Προσωπικού.
Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα