Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ

Συνάδελφοι,
Σας παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή που αποστείλαμε στον Δ/νοντα Σύμβουλο της ΓΤΕ με κοινοποίηση στον Γεν. Δ/ντη Ανθρώπινου Δυναμικού ομίλου Πειραιώς κ. Κ. Γεωργίου και στην Γεν. Δ/ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού ομίλου Πειραιώς κ. Ε. Κασελάκη , ζητώντας διευκρινήσεις  και αποσαφηνίσεις για διάφορα σοβαρά ζητήματα τα οποία προέρχονται από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.
Εφιστούμε την προσοχή όλων των ενδιαφερόμενων συναδέλφων οι οποίοι θα έχουν και την τελική ευθύνη.
Αθήνα, 25/7/2013
Α.Π  38

Προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΤΕ
κ. Α. Μάνο

Σε συνέχεια της από 22/7/2013 επιστολής μας με την οποία ζητήσαμε διευκρινήσεις σχετικά με την ακροτελεύτια διάταξη του προγράμματος εθελουσίας εξόδου (αναφορά σε οικονομοτεχνικούς λόγους)  που δημοσιεύσατε, επισημαίνουμε επιπρόσθετα τα εξής:
Θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι στο άρθρο 4 αναφέρετε ότι θα εφαρμοστεί η φορολογία που θα ισχύει κατά την ημέρα καταβολής της αποζημίωσης.  Μέχρι σήμερα υπάρχει σχετικός νόμος, βάσει του οποίου θα φορολογηθούν  οι  συνάδελφοι που θα αποχωρήσουν .
Αν κάποιοι  συνάδελφοι αποχωρήσουν με την έγκρισή σας τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου,  εντάσσονται στο σημερινό φορολογικό νόμο.
Αν στην συνέχεια  τροποποιηθεί προς το χειρότερο ο σχετικός νόμος , τότε  για όσους  αποχωρήσουν η φορολογία θα είναι υψηλότερη με αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση  καθώς αυτοί οι συνάδελφοι θα καταβάλλουν  περισσότερα χρήματα.
Ως εκ τούτου εμείς ζητούμε την διαφορά αυτή να την καλύψει η Τράπεζα, ή να δοθεί δικαίωμα ανάκλησης της αίτησης συμμετοχής από τον συνάδελφο που θα το επιθυμήσει.
Καλό θα είναι η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού  να αποσαφηνίσει με τη δημοσίευση σχετικού πίνακα τα ποσοστά φορολόγησης, μαζί με παραδείγματα.
Επιπρόσθετα θα θέλαμε να θέλαμε να κάνουμε μία ακόμα επισήμανση όσον αφορά το περιεχόμενο των παρ. 8 και 9 του προγράμματος. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δυνατόν να ζητείται από τους συναδέλφους να συμφωνήσουν να απεμπολήσουν κάθε άλλη αξίωσή τους έναντι της Τράπεζας σε περίπτωση που συμφωνήσουν με το προτεινόμενο πρόγραμμα.  Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι άλλο είναι η οικιοθελής αποχώρηση και άλλο η διεκδίκηση νομίμων εργασιακών δικαιωμάτων.
Ζητάμε ως εκ τούτου να μεταρρυθμιστεί αυτή η πρόβλεψη.
θα θέλαμε να τονίσουμε ότι στις τακτικές αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης περιλαμβάνεται κάθε ποσό που καταβάλλεται σταθερά και συστηματικά μηνιαίως. Τέτοιο ποσό είναι αυτό του επιδόματος περιποίησης πελατείας που όπως πληροφορηθήκαμε δεν λαμβάνετε υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της αποζημίωσης. Σας επισημαίνουμε ότι αυτή η συμπεριφορά αντίκειται σε θεμελιώδεις νομοθετικές προβλέψεις και σας ζητάμε να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας. 
αναφέρεστε  ότι  για λόγους λειτουργικών αναγκών η Τράπεζα μπορεί να παρατείνει την έξοδο κάποιων  μετά την  30/11. Για πόσο χρονικό διάστημα θα παραταθεί;  αν έχει αλλάξει ο φορολογικός νόμος θα του καλύψετε εσείς την διαφορά εφόσον η  ευθύνη  θα βαραίνει εσάς;
Θα τους  δοθεί η δυνατότητα αναστολής της αίτησής του; 
Ως προς τα δάνεια του προσωπικού αναφέρεστε ότι θα διατηρούν τα προνομιακά επιτόκια των εν ενεργεία εκτός αν δεν θα είναι ενήμερα. Θέλουμε να αποσαφηνιστεί από πότε θα κρίνονται υπερήμερα  ; από την πρώτη δόση την δεύτερη την τρίτη;
Μετά τα ανωτέρω αναμένουμε τις ενέργειές  σας.

Κοινοποίηση: Γεν. Δ/ντης   Ανθρώπινου Δυναμικού ομίλου Πειραιώς κ. Κ. Γεωργίου
Γεν. Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού ομίλου Πειραιώς κ. Ε. Κασελάκη

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα