Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Κατά την συνάντηση που είχα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΤΕ αλλά και από τις επιστολές που του έχουμε  αποστείλει ως Προεδρείο, σας παραθέτω αυτούσια την επιστολή που μας απέστειλε η Διευθύντρια  Ανθρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευσης κ. Λ. Λαχάνου , αποδεικνύοντας ότι το Προεδρείο με σύνεση και πίεση προσπαθεί και τελικά καταφέρνει την επίλυση των θεμάτων.
Θεωρούμε θετικές τις ενέργειες αυτές της Διοίκησης, αλλά τόνισα δε ότι θα πρέπει άμεσα να επιλυθούν και όλα τα υπόλοιπα θέματα όπως τα υπερχρεωμένα δάνεια , αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής ως προς τα δάνεια, ενοίκια – μεταθέσεις κλπ.
Οι απαντήσεις τους για τα συγκεκριμένα δεν με ικανοποίησαν και ως εκ τούτου  περιμένουμε όπως αναφέρθηκαν ότι  μέσα στο μήνα Αύγουστο η Σεπτέμβριο ευελπιστούν ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τα υπερχρεωμένα κλπ.  και ότι ήδη προχωράει  η προεργασία από συγκεκριμένο υπάλληλο του risk. 
Οι συνάδελφοί μας θα πρέπει να τύχουν όλων των ευεργετημάτων και να  ανακουφιστούν στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουν όλοι μετά και  τις μειώσεις που έχουν υποστεί.
Εμείς θα είμαστε ανυποχώρητοι και θα διεκδικήσουμε την επίλυση όλων των θεμάτων με κάθε μέσο και τρόπο.
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν αίτηση προς την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού  ως προς τα υπερχρεωμένα δάνεια ώστε να τύχουν τις σχετικές ρυθμίσεις που ελπίζουμε ότι θα ανακοινωθούν σύντομα.

 

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της σημερινής μας συνάντησης κατά την οποία συζητήσαμε τα θέματα που αναφέρετε στην επιστολή σας προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα εξής:

Θέμα 6 :  Διευθυντές (όσοι δεν λαμβάνουν τα 180 ευρώ να τους καταβληθεί η διαφορά)
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταβολή της διαφοράς μέχρι τα 180 ευρώ, στους Προϊσταμένους που ανέλαβαν ρόλο Διευθυντή Καταστήματος. Οι δικαιούχοι έχουν ήδη ενημερωθεί με επιστολή από τον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Θέμα 7 :  Να πιστώνονται άμεσα τα έξοδα σεμιναρίων στους υπαλλήλους
Έχει δοθεί γραπτή οδηγία από εμένα προσωπικά στους συναδέλφους του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού για άμεση επεξεργασία των εξόδων σεμιναρίων και έχει γίνει και σχετική προφορική επικοινωνία με το Λογιστήριο.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να σημειώσω ότι έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που αμελούν να προσκομίσουν τα παραστατικά τους για διάστημα άνω των 3 μηνών. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν προχθές παραστατικά από συμμετοχές σε σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν το Φεβρουάριο και Μάρτιο 2013.
Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε ότι στο εξής τα τιμολόγια θα πρέπει να υποβάλλονται από τους συναδέλφους στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού εντός των επομένων 30 ημερολογιακών ημερών προκειμένου να αποζημιωθούν. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Θέμα 15 : Κάρτες ΟΑΣΑ
Επιβεβαιώνω και γραπτώς ότι κατά την πρόσφατη συνάντησή σας με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, εκείνος απάντησε θετικά στο αίτημά σας για επιδότηση των καρτών ΟΑΣΑ και συμφώνησε για καταβολή εκ μέρους της Τράπεζας του ποσού των 3.500 ευρώ.

Ευχαριστώ

Λίλυ Λαχάνου
Επικεφαλής,
Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα