Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥκ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Συνάδελφοι,
Ένα από τα βασικά θέματα που θέσαμε  στην Διοίκηση της Τράπεζας ήταν αυτό της ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων της Γενικής Τράπεζας.
Ως εκ τούτου σας παραθέτουμε αυτούσια την απαντητική επιστολή του Επικεφαλής Δικτύων Διανομής & Εξυπηρέτησης κ. Κ. Χριστοδούλου και του κ. Α. Γκέγκιου η οποία διαβεβαιώνει την συνεχή επικοινωνία οδηγιών προς το δίκτυο αλλά και την λήψη επιπρόσθετων μέτρων ως προς την ασφάλεια τόσο των συναδέλφων όσο και των προμηθευτών.
Ως προς την διαπίστωση των ως άνω το Προεδρείο θα πραγματοποιήσει επισκέψεις στα καταστήματα , σε Διοικητικά Κέντρα και αναλόγως θα πράξει. 

Κύριε Πρόεδρε,
Σε απάντηση της από 29/7/2013 επιστολής σας, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Διοίκηση της Τράπεζας είναι πάντα ιδιαίτερα ευαίσθητη και σε θέματα Φυσικής Ασφάλειας που αφορούν Συναδέλφους και Πελάτες.
Διαρκής απόδειξη των παραπάνω είναι η συνεχής επικοινωνία οδηγιών προς το Δίκτυο, τόσο από τον Τομέα Δικτύων Διανομής & Εξυπηρέτησης όσο και την Μονάδα Ασφάλειας  όπως και η επικαιροποίηση των διαδικασιών, κάθε φορά που συντρέχει λόγος για αλλαγή προς τούτο.
Στην κατεύθυνση αυτή λαμβάνονται και επιπρόσθετα μέτρα που αφορούν προμηθευτές της Τράπεζας σε σχέση με την ασφαλή παράδοση-παραλαβή υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχουν.
Οι Οδηγίες-Διαδικασίες στόχο έχουν να προλάβουν και να προφυλάξουν το Ανθρώπινο δυναμικό και την Πελατεία της Τράπεζας από πάσης φύσεως κινδύνους και να διασφαλίζουν ένα  ασφαλές επαγγελματικό περιβάλλον.

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου                                                    Αλέξιος Γκέγκιος
Επικεφαλής Δικτύων Διανομής & Εξυπηρέτησης                             Deputy COO

 

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα