Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Αθήνα, 22.11.2010

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 14 / 16 / 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1

Συνάδελφοι,

Η Γενική Συνέλευση του ΣΥΓΤΕ που πραγματοποιήθηκε την 20.11.2010 στα γραφεία του Συλλόγου (οδός Σολωμού αρ. 20), αποφάσισε τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του Συλλόγου και των αντιπροσώπων των υπερκείμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων και συγκεκριμένα των μελών: 1) Διοικητικού Συμβουλίου, 2) Εξελεγκτικής Επιτροπής, 3) Αντιπροσώπων ΟΤΟΕ και ΕΚΑ, 4) Προέδρου Γενικών Συνελεύσεων.

Οι αρχαιρεσίες, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών και των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού, θα πραγματοποιηθούν κατά τις ημέρες 14, 16 και 17 Δεκεμβρίου 2010 ως εξής:

1) Στα καταστήματα της επαρχίας (εκτός δηλαδή του Λεκανοπεδίου Αττικής) την 14.12.2010, ημέρα Τρίτη.

2) Στο λεκανοπέδιο Αττικής:

α) Την 14.12.2010, ημέρα Τρίτη στο κτίριο της Τράπεζας στα Σπάτα (οδός Βασ. Παύλου και Δημάρχου Μπέκα)

β) Την 14, 16 και 17.12.2010 στο κτίριο Διοίκησης της Τράπεζας (Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 109-111)

γ) Την 14, 16 και 17.12.2010 στα γραφεία του Συλλόγου, οδός Σολωμού αρ. 20.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει την Κυριακή 28.11.2010 και ώρα 12:00π.μ. Για την υποβολή των υποψηφιοτήτων απαιτείται αίτηση η οποία πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί του ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό του Συλλόγου.

Οι παρατάξεις θα υποβάλουν ταυτόχρονα κατάσταση των ονομάτων των υποψηφίων κατ΄ απόλυτη αλφαβητική σειρά.

Σημειώνουμε ότι η εκλογή για τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με κοινό ψηφοδέλτιο στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι υποψήφιοι οι οποίοι πάντως δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι σε άλλο όργανο του Συλλόγου.

Τα μέλη των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε κανένα άλλο όργανο.

Περαιτέρω διευκρινήσεις για τη διαδικασία των αρχαιρεσιών θα δοθούν σε επόμενες ανακοινώσεις της Κ.Ε.Ε.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις όπου απαιτούνται από τα μέλη της Κ.Ε.Ε. επικοινωνήστε στα τηλέφωνα του Συλλόγου (210 3811631, 210 3811763).

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ

ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΙΑΜΟΥΡΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα