Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

ΣΤΟΠ ΣΕ 8 ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΗ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
ΟΠΟΥ ΒΑΖΕΙ ΣΤΟΠ ΣΕ 8 ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι για όποιον όρο από τους παρακάτω  μας αφορά, εφιστούμε την προσοχή σας , ώστε σε κάθε σας συναλλαγή να μην υπάρξει καμία παρακράτηση.
Εάν συμβεί το αντίθετο, άμεσα να ενημερώσετε το Σύλλογο.

Σας παραθέτουμε παρακάτω την σχετική απόφαση.
Οκτώ όρους που θέτουν οι τράπεζες στις συναλλαγές τους με τους καταναλωτές απαγορεύτηκαν ως καταχρηστικοί με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου.
Οι εν λόγω όροι έχουν κριθεί αμετάκλητα ως καταχρηστικοί από την Δικαιοσύνη, σε υποθέσεις συλλογικών αγωγών ενώσεων καταναλωτών και η απόφαση του υφυπουργού εκδόθηκε «με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον» , όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου.
Η απόφαση έχει εφαρμογή και έναντι  των Τραπεζών που δεν ήταν διάδικοι και αφορά όλους τους καταναλωτές,, οι οποίοι επωφελούνται από τις διατάξεις της χωρίς να χρειαστεί να υποβληθούν σε καμία διαδικασία ή κόστος.
Με την έκδοσή της , όλα τα πιστωτικά ιδρύματα ή εταιρείες παροχή πιστώσεων οφείλουν άμεσα να απαλείψουν αυτούς τους κατχρηστικούς όρους και να πάψουν να τους χρησιμοποιούν.

Ειδικότερα, με την απόφαση απαγορεύεται η διατύπωση και χρήση των ακολούθων όρων:

  1. ο όρος που προβλέπει ότι σε περίπτωση ανάληψης μετρητών από κατάστημα ή ΑΤΜ του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος, καταβάλλονται από τον καταναλωτή προμήθεια η λειτουργικά έξοδα στο πιστωτικό ίδρυμα.
  2. ο όρος που προβλέπει ότι στην περίπτωση στεγαστικού δανείου που χρησιμοποιείται για κατασκευή ή ανέγερση κατοικίας, το δάνειο κατατίθεται σε δεσμευμένο λογαριασμό του οφειλέτη και  ενώ η αποδέσμευση  γίνεται σταδιακά , ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών , ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με τους τόκους του δανείου, από την ημέρα που κατατίθεται το ποσόν στον δεσμευόμενο λογαριασμό. Ο όρος αυτός απαγορεύεται ανεξάρτητα αν  το ποσό  που κατατίθεται στον λογαριασμό του δανειολήπτη εκτοκίζεται με τόκο κατάθεσης.
  3. ο όρος που προβλέπει ότι επιβάλλονται προμήθεια ή έξοδα για την κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου, που είναι πελάτης του πιστωτικού ιδρύματος.
  4. ο όρος με τον οποίο επιβάλλονται προμήθεια ή έξοδα σε κάθε κίνηση λογαριασμού ταμιευτηρίου ή τρεχούμενου αναφορικά με την ανάληψη ή κατάθεση μετρητών ή επιταγής στα ταμεία των τραπεζών, όταν οι κινήσεις υπερβαίνουν το καθορισμένο από την τράπεζα όριο.
  5. ο όρος που προβλέπει την επιβολή εξόδων αδράνειας σε καταθετικούς λογαριασμούς , που παραμένουν ακίνητοι για το χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζει η Τράπεζα.
  6. ο όρος που προβλέπει ότι οι λογαριασμοί με μέσο μηνιαίο υπόλοιπο μικρότερο από εκείνο που ορίζει η Τράπεζα βαρύνονται με έξοδα τήρησης και παρακολούθησης των κινήσεων.
  7. ο όρος που υποχρεώνει τον καταθέτη να ειδοποιήσει αμέσως την Τράπεζα , σε περίπτωση απώλειας του βιβλιαρίου καταθέσεων, και ορίζει ότι η Τράπεζα δεν ευθύνεται σε περίπτωση που πραγματοποιήσει πληρωμή σε άλλο πρόσωπο, πριν λάβει την προαναφερόμενη ειδοποίηση.
  8. ο όρος που περιορίζει την ευθύνη των τραπεζών μόνο για δόλο ή για βαριά  αμέλεια υπαλλήλου της, σε περίπτωση μη γνήσιας υπογραφής σε δελτία ή εντολές πληρωμής, αποκλείοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο την ευθύνη για ελαφρά αμέλεια.

Η παραπάνω απόφαση εντάσσεται στο νομικό οπλοστάσιο προστασίας του καταναλωτή και για ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με αυτήν προβλέπεται η επιβολή αυστηρών προστίμων.

.

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά Άρθρα